Πρόσφατα ανατέθηκε στον Οργανισμό Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas η επιθεώρηση και πιστοποίηση 14 νέων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος άνω των 35,5 MWp που θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα, 7 πάρκα συνολικής ισχύος 17 MWp, 1 πάρκο 5 MWp, 1 πάρκο 5,5 MWp, 4 πάρκα 2 MWp και 1 πάρκο 1,7 Mwp.

H TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης από το Ε.ΣΥ.Δ. για Αρχικό και Περιοδικό Έλεγχο Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων διασυνδεμένων στο ηλεκτρικό δίκτυο βάσει του προτύπου ΕΝ 62446 και διαθέτει ικανούς και έμπειρους επιθεωρητές με εξειδίκευση στα φωτοβολταϊκά συστήματα και στην επιθεώρησή τους.
Μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με δεκάδες εταιρείες μελέτης και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών έργων καθώς και με ιδιώτες επενδυτές και Τράπεζες διαθέτοντας πολύ μεγάλη εξειδίκευση, τεχνική επάρκεια και εμπειρία σε όλων των ειδών τα έργα.
Στην αγορά των ελέγχων και επιθεωρήσεων Φ/Β έργων η TÜV AUSTRIA Hellas είναι ο market leader στην Ελληνική αγορά έχοντας ήδη επιθεωρήσει ή συμβασιοποιήσει και είναι σε εξέλιξη επιθεώρησης και πιστοποίησης φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος άνω των 115 MWp.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer