Σύμφωνα με τον Κανονισμός ΕΚ 1881/2006, τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) πρέπει να είναι ασφαλή και στο κατώτερο ευλόγως εφικτό επίπεδο με βάση τις ορθές πρακτικές παραγωγής και ξήρανσης, καθώς και τις ορθές γεωργικές πρακτικές.

Ο νέος Κανονισμός ΕΚ 1933/2015  αντικαθιστά στον Καν. ΕΚ 1881/2006 το σημείο 6.1.2. που αφορά σε «Κόκκοι κακάου και παράγωγα προϊόντα», ενώ παράλληλα προσθέτει πέντε καινούργια σημεία και συγκεκριμένα για:

  • Ίνες κακάου και προϊόντα που προέρχονται από ίνες κακάου, που προορίζονται για χρήση ως συστατικά σε τρόφιμα, σημείο 6.1.11.,
  • Τσιπς μπανάνας, σημείο 6.1.12.,
  • Συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν βότανα και τα παρασκευάσματά τους, συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν πρόπολη, βασιλικό πολτό, σπιρουλίνα ή τα παρασκευάσματά τους, σημείο 6.1.13.,
  • Αποξηραμένα βότανα, σημείο 6.1.14. και
  • Αποξηραμένα μπαχαρικά, με εξαίρεση το κάρδαμο και το καπνιστό Capsicum spp., σημείο 6.1.15.

Το σημείο 6.1.11. εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εν λόγω Κανονισμού, ενώ τα υπόλοιπα σημεία από την 1η Απριλίου 2016.

Οι ίνες κακάου είναι ένα ειδικό προϊόν κακάου που παράγεται από το κέλυφος κόκκων κακάου και περιέχει υψηλότερα επίπεδα Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων  (ΠΑΥ) από τα προϊόντα με βάση το κακάο τα οποία παράγονται από αποφλοιωμένους σπόρους κακάου. Οι ίνες κακάου και τα παράγωγα προϊόντα είναι ενδιάμεσα προϊόντα στην τροφική αλυσίδα και χρησιμοποιούνται ως συστατικό για την παρασκευή τροφίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες. Δεδομένου δε ότι, τα εν λόγω προϊόντα έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα θεσπίζονται στη βάση νωπού βάρους.

Για τα τσιπς μπανάνας που χρησιμοποιούνται κυρίως στα δημητριακά προγεύματος και σε είδη ζαχαροπλαστικής, βρέθηκαν πρόσφατα υψηλά επίπεδα ΠΑΥ, που σχετίζονται με το τηγάνισμά τους σε έλαιο κοκοφοίνικα. Λόγω ωστόσο της έλλειψης επαρκών δεδομένων σχετικά με την παρουσία ΠΑΥ σε τσιπς μπανάνας, τα εν λόγω μέγιστα επίπεδα αντιστοιχούν στα μέγιστα επίπεδα ελαίου κοκοφοίνικα που προορίζεται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή για χρήση ως συστατικό στα τρόφιμα.

Υψηλά επίπεδα ΠΑΥ διαπιστώθηκαν επίσης και σε ορισμένα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν ή προέρχονται από συστατικά βοτάνων. Η παρουσία υψηλών επιπέδων ΠΑΥ στα εν λόγω συμπληρώματα διατροφής έχει συνδεθεί με ακατάλληλες πρακτικές ξήρανσης που εφαρμόζονται σε αυτά τα συστατικά βοτάνων.

Παράλληλα, τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν ή προέρχονται από πρόπολη, βασιλικό πολτό και σπιρουλίνα διαπιστώθηκε ότι περιέχουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, υψηλά επίπεδα ΠΑΥ που έχουν συνδεθεί με την εφαρμογή ακατάλληλων πρακτικών.

Τέλος σε αποξηραμένα βότανα και αποξηραμένα μπαχαρικά, βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις σε ΠΑΥ που επίσης συνδέονται με την εφαρμογή ακατάλληλων πρακτικών ξήρανσης.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι καπνισμού και επεξεργασίας που εφαρμόζονται στην καπνιστή πάπρικα και στο κάρδαμο έχουν ως αποτέλεσμα, ομοίως, υψηλά επίπεδα σε ΠΑΥ. Δεδομένου όμως ότι, η κατανάλωση των μπαχαρικών αυτών είναι χαμηλή και προκειμένου να παραμείνουν στην αγορά τα εν λόγω καπνιστά προϊόντα, είναι σκόπιμο και εξαιρούνται τα μπαχαρικά αυτά από τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα.

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών.

(Εισηγητής: Ανδρέας Σουλιώτης)