Η Tεχνική Επιτροπή* Τουριστικών Καταλυμάτων της TÜV AUSTRIA HELLAS, πάντα πιστή στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εκπόνησε μελέτη με τίτλο «3 ΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ»,  με στόχο την αποτύπωση του υφιστάμενου πλαισίου, αναφορικά με την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών, καθώς και την ανάδειξη των δυσκολιών και των προκλήσεων κατά την εφαρμογή του.

Όπως και κατά την εκπόνηση της πρώτης μελέτης που αφορούσε τα δύο πρώτα έτη του ισχύοντος πλαισίου για την κατάταξη των ξενοδοχειακών μονάδων, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν τόσο κατά τη  διενέργεια αυτοψιών στο πλαίσιο της αξιολόγησης για την κατάταξη καταλυμάτων από την TÜV AUSTRIA HELLAS όσο και από τις αυτοαξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν από ξενοδοχειακές μονάδες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και συνυπολογίζοντας τα συμπεράσματα από επεξεργασίες και μελέτες που ήδη έχουν εκπονηθεί από συλλογικές δομές και όργανα του χώρου.

Στην έρευνα αναδεικνύεται ότι οι υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα, μέσα από την ορθή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, αναβάθμισαν τις παροχές και υπηρεσίες τους πληρώντας τις υποχρεωτικές προδιαγραφές (τεχνικές-λειτουργικές) ή/και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για να παραμείνουν στην κατηγορία αστεριών που υπάγονταν. Επιβεβαιώνεται ότι η ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας βελτίωσε υπηρεσίες και παροχές των τουριστικών καταλυμάτων, συνεισφέροντας στην τοποθέτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη θέση που του αξίζει.

Κύριο προσανατολισμό όλης αυτής της διαδικασίας κατάταξης αποτελεί η ποιοτική αναβάθμιση και η προστιθέμενη αξία στο σύνολο του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, η ομοιογένεια και σύμπλευση με τη διεθνή τουριστική αγορά καθώς και η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών κατάταξης.

Βάσει των έως τώρα δεδομένων, το ποσοστό των ξενοδοχειακών μονάδων που έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάταξης έχει αγγίξει το 20%  με την TÜV AUSTRIA HELLAS  να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν και η πρώτη προθεσμία έχει ήδη εκπνεύσει, είναι ακόμη εφικτό τα τουριστικά καταλύματα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κατάταξης εντός του 2018, με συντονισμένες κινήσεις και πάντα με τη συνεργασία με έναν αξιόπιστο και έμπειρο συνεργάτη, που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Στόχος μας

Η TÜV AUSTRIA HELLAS έχει ως όραμα και βασική προτεραιότητα την ουσιαστική εφαρμογή της Ποιότητας ως αναπόσπαστο εργαλείο του επιχειρηματικού γίγνεσθαι τοποθετώντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την ασφάλεια, το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.

Στόχος της TÜV AUSTRIA HELLAS είναι η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών τρίτου μέρους με τη μορφή Τεχνικών Ελέγχων, Επιθεωρήσεων, Πιστοποιήσεων, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας συνδυαζόμενη με την παροχή εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς.

Για την TÜV AUSTRIA HELLAS η διαδικασία της κατάταξης καταλυμάτων δεν αποτελεί μια ακόμα εργασία, αλλά ακόμη ευκαιρία για μια δυναμική, έμπρακτη και διαρκή συνύπαρξη με τις επιχειρήσεις του χώρου, με γνώμονα και στόχο την ανάγκη πολύπλευρης αρωγής για την ανάπτυξη και προβολή του κλάδου του τουρισμού στη χώρα μας.

Δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ

*Μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Τουριστικών Καταλυμάτων:

Χαράλαμπος Αγγελούδης, Δ/ντης Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων

Μαρία Αγαπητού, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων

Θεανώ Μπάκα, Accommodations Inspection and Training Coordinator, Διεύθυνση Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer