Μείωση των επιπτώσεων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

Η  παγκόσμια παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες και τα πλαστικά σκουπίδια αποτελούν πλέον το 60-80% των απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα.  Σε αυτό το σημείο, η  πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί σημαντικό βήμα στον αγώνα ενάντια στη ρύπανση από το πλαστικό και στοχεύει στην κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης.  Σε αυτό τον αγώνα σημαντική πρακτική αποτελεί η προώθηση της χρήσης βιοδιασπώμενων πλαστικών.

Σύμφωνα με το νέο Περιβαλλοντικό Νόμο (4685/2020, Άρθρο 97) επεκτείνεται το περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες ανεξαρτήτως πάχους τοιχώματος. Με αυτό τον τρόπο κλείνει το «παραθυράκι» που δημιουργήθηκε από την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/720/ΕΕ. Συγκεκριμένα, ενώ επιβλήθηκε αντισταθμιστικό τέλος μόνο για τις λεπτές πλαστικές σακούλες με πάχος τοιχώματος 15-50 μm, αυξήθηκε κατακόρυφα η χρήση της πιο χοντρής πλαστικής σακούλας. Ο νέος Περιβαλλοντικός Νόμος αντιμετωπίζει ολιστικά το ζήτημα, με επιβολή τέλους σε όλες τις πλαστικές σακούλες ανεξαρτήτως πάχους τοιχώματος. Μοναδική εξαίρεση είναι οι βιοαποδομήσιμες / λιπασματοποιήσιμες σακούλες. Προκειμένου ένα υλικό να θεωρηθεί βιαποδομήσιμο ή λιπασματοποιήσιμο χρειάζεται να διαθέτει τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται από το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13432.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το Υπουργείο σχετικά με τα Πλαστικά μίας Χρήσης. Σύμφωνα με την Παρουσίαση του Νομοσχεδίου για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ στην Εθνική Νομοθεσία  θα υπάρχει διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. Έτσι, οι παραγωγοί πλαστικών θα έχουν την υποχρέωση να καλύπτουν το κόστος περιβαλλοντικής διαχείρισης των προϊόντων τους.

Η TÜV AUSTRIA διαθέτει διαφορετικά σχήματα πιστοποίησης που αφορούν και στις δύο φάσεις του κύκλου ζωής των βιοπλαστικών (διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση πόρων), με διαφορετικά λογότυπα για κάθε προϊόν και κάθε περιβάλλον κομποστοποίησης και βιοαποικοδόμησης (βιομηχανική μονάδα, οικιακοί κάδοι, θάλασσα).

To OK Compost είναι το πλέον αναγνωρισμένο παγκόσμιο σχήμα  πιστοποίησης βιοπλαστικών. Το OK COMPOST INDUSTRIAL αφορά στην πιστοποίηση της κομποστοποιησιμότητας προϊόντων σε μία βιομηχανική μονάδα και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 13432. Όλες οι  συσκευασίες ή τα προϊόντα που φέρουν το σήμα OK COMPOST INDUSTRIAL συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νέου Περιβαλλοντικού Νόμου.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιωσιμότητα αποτελούν μέρος του DNA της TÜV AUSTRIA, η οποία  είναι και ο αποκλειστικός συνεργάτης σας στα σχήματα πιστοποίησης, κομποστοποιησιμότητας (OK compost), βιοαποικοδομισιμότητας (ΟΚ biodegradable) και  ποσοστού των ανανεώσιμων πρώτων υλών (ΟΚ Biobased).

Οι πιστοποιήσεις ΟΚ  Compost, OK Biodegradable και OK biobased απευθύνονται σε εταιρίες που θέλουν να δείξουν στην πράξη την ευαισθησία τους για την προστασία του περιβάλλοντος και να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους είναι φιλικά προς αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της TÜV AUSTRIA Hellas, tuvaustriahellas.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 210 5220920 |Υπεύθυνος επικοινωνίας :Μ. Κόκκινος, OK Compost Scheme Manager, email: menelaos.kokkinos@tuv.at

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer