Στις 24/04/2015 εκδόθηκε ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 647/2015 για την τροποποίηση και τη διόρθωση των Παραρτημάτων II και III του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά στη χρήση ορισμένων προσθέτων για τρόφιμα.

Από τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις των παραρτημάτων II και III  του Καν. (ΕΚ) 1333/2008 είναι ότι στον Καν.(ΕΚ) 647/2015  προσδιορίζονται οι διάφορες μορφές υπό τις οποίες ένα πρόσθετο μπορεί να χρησιμοποιείται και να αναφέρεται κατά την παρασκευή τροφίμων. Για παράδειγμα, οι σορβιτόλες (E 420) μπορούν να υπάρχουν είτε ως σορβιτόλη [E 420 (i)], είτε ως σιρόπι σορβιτόλης [E 420 (ii)], όπως αντίστοιχα τα άλατα κιτρικού οξέος (E 331) μπορούν να υπάρχουν με τη μορφή δισόξινου κιτρικού νατρίου [E 331 (i)], είτε όξινου κιτρικού νατρίου [E 331 (ii)] ή και διένυδρου κιτρικού νατρίου [E 331 (iii)].

Παράλληλα, στον ανωτέρω Κανονισμό καθορίζονται είδη τροφίμων στα οποία μπορεί να γίνεται χρήση συγκεκριμένων πρόσθετων.

Στις κατηγορίες τροφίμων «Ωριμασμένο Τυρί» και «Τυροκομικά Προϊόντα (εξαιρουμένων προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 16 του Καν. (ΕΚ) 1333/2008)» διευκρινίζεται ότι η Ναταμυκίνη (E 235) επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για εξωτερική επεξεργασία σε μη κομμένα τυριά και λοιπά προϊόντα, επίσης μη κομμένων τυριών.

Στην κατηγορία «Φρούτα και Λαχανικά σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία», η χρήση διοξειδίου του θείου — θειωδών αλάτων (E 220-228) επιτρέπεται σε επεξεργασμένα μανιτάρια με όριο 50 mg/kg.

Στην κατηγορία τροφίμων «Θερμικώς Επεξεργασμένα Προϊόντα με βάση το Κρέας», η χρήση εστέρων γαλλικού οξέος, TBHQ (τριτοταγής βουτυλ-υδροκινόνη) και BHA (Βουτυλ-υδροξυανισόλη) (E 310-320) επιτρέπεται στο αφυδατωμένο κρέας με όριο τα 200 mg/kg.

Τέλος, στην κατηγορία τροφίμων «Επεξεργασμένα Ψάρια και Προϊόντα Αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και των οστρακοειδών», η χρήση του διοξειδίου του τιτανίου (E 171), καθώς και των οξειδίων και υδροξειδίων του σιδήρου (E 172) θα πρέπει να περιορίζεται στα καπνιστά ψάρια και όχι στον ιχθυοπολτό και στον πολτό καρκινοειδών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βρείτε τον Καν. ΕΚ 647/2015 εδώ.

(Εισηγητής : Α. Σουλιώτης)