Νέα πιστοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

από την TÜV AUSTRIA HELLAS

για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας βάσει του προτύπου EN ISO 50001

——-

Η εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., υπεύθυνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετά από τη διαδικασία επιθεώρησης της TÜV AUSTRIA HELLAS, ηγετικού φορέα πιστοποίησης της χώρας, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN ISO 50001. Το διεθνές πρότυπο ISO 50001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης της Ενέργειας σε μια επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης.

Το πιστοποιητικό EN ISO 50001 απονεμήθηκε από τον CEO της TÜV AUSTRIA HELLAS, Ιωάννη Καλλιά στον Κώστα Θεοδωρογιαννόπουλο, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σήμερα, Τρίτη 16 Ιανουαρίου, στο Κέντρο Τύπου του αεροδρομίου της Αθήνας.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), με το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που εφαρμόζει με την υπογραφή της TÜV AUSTRIA HELLAS, αποδεικνύει για μία ακόμη φορά, την έμπρακτη και ουσιαστική συμβολή του στην προσπάθεια εξοικονόμησης φυσικών πόρων και μείωσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Από την πλευρά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κώστας Θεοδωρογιαννόπουλος,  επισημαίνει σχετικά, «Η πιστοποίηση κατά ISO 50001 ήλθε ως το επιστέγασμα της μακρόχρονης και συνεπούς προσπάθειας του αεροδρομίου να παρακολουθεί, να καταγράφει και να αξιολογεί τις ενεργειακές καταναλώσεις του και ακολούθως να σχεδιάζει και να υλοποιεί παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης. Επιπλέον, μας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσουμε τις ήδη εφαρμοσμένες πρακτικές, να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε τις όποιες ελλείψεις μας σε σχέση με το πρότυπο και να ενισχύσουμε την εταιρική κουλτούρα ελέγχου και εξοικονόμησης με σκοπό τη συνεχή ενεργειακή  βελτίωσή μας. Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όλο και περισσότερο ευαίσθητο στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και της ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων, η αναγνώριση της ενεργειακής διαχείρισης του αεροδρομίου, μέσω της συγκεκριμένης πιστοποίησης, μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους.»

«Στην TÜV AUSTRIA HELLAS αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση που η εταιρεία μας αποτελεί την πρώτη επιλογή για την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών της χώρας μας. Η πρόσφατη πιστοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών με το διεθνές πρότυπο ISO 50001, επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη της πιστοποίησης στην υπεύθυνη λειτουργία εταιριών και οργανισμών, που αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα και θέτουν ως προτεραιότητα την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία των φυσικών πόρων», αναφέρει σχετικά ο CEO της TÜV AUSTRIA HELLAS, Ιωάννης Καλλιάς.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης για το ISO 50001 από το Εθνικό Σύστημα Διαπιστεύσεων (Ε.ΣΥ.Δ.), συμβάλλει μέσω της πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας στην ορθολογική αξιοποίηση φυσικών πόρων, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαφύλαξη φυσικών πόρων, αναδεικνύοντας τη σημασία της πιστοποίησης για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων.

 

TÜV AUSTRIA HELLAS: Η πιστοποίηση είναι πολιτισμός

Λίγα λόγια για την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) ιδρύθηκε το 1996, μέσω της πρωτοπόρου για την εποχή εκείνη σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), που κυρώθηκε από τον ελληνικό Νόμο 2338/95, προβλέπει την τριακονταετή εκχώρηση της επικαρπίας, δηλαδή το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής και χρήσης του ακινήτου για τη «μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και ανάπτυξη του αεροδρομίου». Ο ΔΑΑ διοικείται και λειτουργεί ως εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, με το Ελληνικό Δημόσιο να κατέχει το 55% των μετοχών και το υπόλοιπο 45% να βρίσκεται στην κατοχή ιδιωτών.

Με στόχο τη δημιουργία υψηλής αξίας για το σύνολο των συμμετόχων του, ο ΔΑΑ προσφέρει από την έναρξη της λειτουργίας του (Μάρτιος 2001)  έως σήμερα υπηρεσίες με άριστη σχέση ποιότητας – τιμής, ενώ παράλληλα αναπτύσσει πολυσχιδή παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, καταγράφοντας σημαντικά οφέλη για στην οικονομία, τον τουρισμό και την κοινωνία.

www.aia.gr

Λίγα Λόγια για την TÜV AUSTRIA HELLAS

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρίας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α.  Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου TÜV AUSTRIA ACADEMY, το οποίο είναι αναγνωρισμένο και ως  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer