H TÜV AUSTRIA Hellas, αντιλαμβανόμενη τη ραγδαία ανάπτυξη του τουριστικού και παραθεριστικού προϊόντος της χώρας μας, απαντά στην πράξη στις ανάγκες τις αγοράς με αξιόπιστες υπηρεσίες στο χώρο των κτηριακών ελέγχων και πιο συγκεκριμένα: στην αξιολόγηση τεχνικών εγγράφων και μελετών, στους ελέγχους κατά την κατασκευή νέων κτηρίων καθώς και στον έλεγχο υφιστάμενων κτηριακών κατασκευών για τη διασφάλιση της επένδυσης. Η υπηρεσία αφορά τόσο σε κατοικίες (πολυτελείς ή μη), όσο και σε κτήρια γραφείων και ξενοδοχειακές μονάδες.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA Hellas διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες:

  1. Ο έλεγχος των τεχνικών εγγράφων περιλαμβάνει ανασκόπηση του φακέλου του κτηρίου (άδειες, μελέτες, συμβατικές υποχρεώσεις, ειδικές απαιτήσεις περιοχής) εάν πρόκειται για νέα κατασκευή, ενώ αν πρόκειται για υφιστάμενο κτήριο περιλαμβάνει ανασκόπηση αδειών, πιστοποιητικών κατασκευής και βιβλίου συντήρησης/βλαβών.
  2. Ο έλεγχος κατά την κατασκευή νέων κτηρίων μπορεί να γίνει σε προκαθορισμένες φάσεις της κατασκευής, όπως θεμελίωση, στεγανοποίηση, τοιχοποιία, ξύλινες κατασκευές, δάπεδα κλπ., καθώς και στην ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση (θέρμανση, ανελκυστήρες, υδραυλικά, κλιματισμός, πυρανίχνευση/πυρόσβεση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Σε κάθε στάδιο της επιθεώρησης εκδίδονται Εκθέσεις Επιθεώρησης, οι οποίες αποτυπώνουν τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από το φορέα, την πρόοδο των εργασιών, τυχόν αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα, τυχόν παραλείψεις και τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε το έργο να ολοκληρωθεί συμμορφούμενο με τις προδιαγραφές. Τέλος, στο τελικό στάδιο πραγματοποιείται γενικός έλεγχος, λειτουργικοί έλεγχοι θέρμανσης/κλιματισμού/smart building, έλεγχος/πιστοποίηση ανελκυστήρων, έλεγχος/πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ.
  3. Όσον αφορά στα υφιστάμενα κτήρια, γίνεται έλεγχος για τον προσδιορισμό στατικής επάρκειας με μη καταστροφικούς ελέγχους καθώς και έλεγχοι σε δώματα, μονώσεις, τοιχοποιίες, πορτοπαράθυρα, δάπεδα κτλ. Για την αξιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται οπτικοί και λειτουργικοί έλεγχοι στα υδραυλικά, ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση, εξοπλισμός πυρόσβεσης, ηλεκτρολογικά, κλπ. Επίσης γίνεται και η κοστολόγηση αποκαταστάσεων που ενδεχομένως απαιτηθούν.

Η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση πολυτελών κατοικιών, που είτε κατασκευάζονται είτε είναι ήδη κατασκευασμένες στη χώρα μας –και ειδικά από έναν διεθνούς κύρος Οργανισμού επιθεώρησης, όπως είναι η TUV Austria Hellas– αποτελεί μία καινοτόμο υπηρεσία, που έλειπε από την ελληνική αγορά. Οι επενδυτές ακινήτων μπορούν πλέον να έχουν έναν παγκοσμίως αναγνωρίσιμο συνεργάτη, για να αξιολογήσουν και να προωθήσουν το ακίνητο τους.

Επιπλέον, η επιθεώρηση διασφαλίζει την αξιόπιστη τεχνική αξιολόγηση του ακινήτου και την ποιότητα και την ασφάλεια (για τον αγοραστή ή τον επενδυτή) και τη μείωση του διαχειριστικού κινδύνου. Προλαμβάνει δε και εντοπίζει σφάλματα και παραλείψεις, ενώ η αρωγή στη σύνταξη τεχνικού φακέλου επενδύσεων κάνει ευκολότερη τη δανειοδότηση της επένδυσης στο ελάχιστο κόστος ασφάλισής της.

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Οι έλεγχοι απευθύνονται σε επενδυτές ακινήτων, διαχειριστές κτηρίων, Funds, ιδιώτες, κτηματομεσίτες, χρηματοπιστωτικά και ασφαλιστικά Ιδρύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τομέας Βιομηχανικών Ελέγχων | Υπεύθυνη Επικοινωνίας : κ. Διαμαντοπούλου Χαρά | τηλ.:210 5220920, εσωτ. 110.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer