Νέα Υπηρεσία από την TÜV AUSTRIA Hellas: Tesco NURTURE Module

To “Tesco NURTURE Module” αποτελεί μια πρόσθετη υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης του GLOBALGAP IFA V5, για την παροχή της οποίας η TÜV AUSTRIA Hellas αποτελεί αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης, από την Tesco plc., ως η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Σχήματος.

Η αξιολόγηση “Tesco NURTURE Module” αφορά σε όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου πιστοποίησης πρωτογενούς παραγωγής ‘GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance’ (IFA) και τα οποία πρόκειται να διακινηθούν στα καταστήματα της Tesco στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ℹ️ Μάθετε περισσότερα εδώ.