Το FDA (Food and Drug Administration), η αρμόδια Αρχή των ΗΠΑ στην οποία υπάγεται και ο έλεγχος της ασφάλειας των τροφίμων της χώρας, πρόσφατα τροποποίησε το νομοθετικό της πλαίσιο για την επισήμανση των προσυσκευασμένων τροφίμων και των συμπληρωμάτων διατροφής, τα οποία διακινούνται στην αγορά της, με σκοπό να βοηθήσει τους καταναλωτές να κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία της ενίσχυσης και διασφάλισης των υγιεινών διατροφικών τους συνηθειών.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, τόσο τα εγχώρια παραγόμενα τρόφιμα, όσο και αυτά που εισάγονται, οφείλουν να πληρούν τις ίδιες νομικές απαιτήσεις.

Το απόσταγμα των νέων αυτών νομοθετικών απαιτήσεων του FDA για την επισήμανση (labeling) των τροφίμων, τις οποίες πρέπει να ακολουθούν ως εκ τούτου και τα ελληνικά εξαγόμενα τρόφιμα προς τις ΗΠΑ, παρουσιάζεται με σχηματική απεικόνιση, εδώ.

Το σύνολο των αναθεωρημένων προβλέψεων και απαιτήσεων (Federal Register, vol. 81, No. 103, 26.5.2016) έρχονται να εναρμονιστούν με τις νέες επιστημονικές αναφορές, για τη σύνδεση της διατροφής με χρόνιες παθήσεις, όπως η παχυσαρκία και οι καρδιοπάθειες.

Η περίοδος προσαρμογής των επιχειρήσεων τροφίμων στις ανωτέρω αλλαγές είναι μέχρι τις 26.07.2018, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις με ετήσιες πωλήσεις μέχρι 10 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, για τις οποίες ο χρόνος εναρμόνισης παρατείνεται μέχρι τις 26.07.2019.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, για τις ελληνικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό χαρακτήρα, η ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την επισήμανση, Καν. ΕΕ 1169/2011, απαγορεύει στις επιχειρήσεις που εξάγουν το ίδιο προϊόν τόσο στην Αμερική όσο και σε ευρωπαϊκές χώρες να έχουν κοινή ετικέτα, έτσι ώστε τυχόν διπλή επισήμανση να μην μπερδεύει τον καταναλωτή.
Συνεπώς, η επιχείρηση πρέπει για το ίδιο προϊόν να δημιουργήσει δυο (2) διαφορετικές ετικέτες με τις απαραίτητες πληροφορίες, που θα απευθύνεται στις εν λόγω δυο διαφορετικές αγορές.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, στο πλευρό των επιχειρήσεων τροφίμων, θα ενημερώνει συνεχώς για όλες τις σχετικές εξελίξεις.

(Εισηγητές: Νικόλαος Γκιώνης, Ανδρέας Σουλιώτης)