Νέοι

H οδηγία 2014/33/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την απόφαση Αριθμ. 39507/167/Φ.9.2 (ΦΕΚ 1047/Β/13-04-2016), καθορίζει ότι:

 • Οι νέοι ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας για ανελκυστήρες μπορούν να διατεθούν στην αγορά και να τεθούν σε λειτουργία μόνο εάν συμμορφώνονται προς την οδηγία

Μόνο εφόσον οι ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας έχουν υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οδηγία, που διενεργείται από κοινοποιημένο οργανισμό, ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα ή ο κατασκευαστής του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας επιτρέπεται να συντάξει την αντίστοιχη γραπτή δήλωση συμμόρφωσης και να τοποθετήσει τη σήμανση CE, που αποτελούν τις προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS ως κοινοποιημένος οργανισμός είναι εξουσιοδοτημένη να διενεργεί την αξιολόγηση της συμμόρφωσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τεχνική μας εξειδίκευση αναγνωρίζεται όχι μόνο από τη σχετική κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αριθμ. Κοινοποίησης 0906), αλλά και από την ευρύτατη γκάμα εγνωσμένης αξίας εταιριών ανελκυστήρων που μας εμπιστεύονται.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS ηγείται στην Ελληνική αγορά σε τεχνογνωσία – κατάρτιση – εμπειρία επιθεωρητών, ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, συνέπεια, εγκυρότητα, ταχύτητα ανταπόκρισης και παρέχει πλήρη κάλυψη της Ελληνικής Επικράτειας προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης:

 • Ανελκυστήρες
  • Συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα
  • Τελικός έλεγχος
  • Εξέταση τύπου ΕΕ
  • Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας και εξέταση σχεδιασμού
  • Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής
  • Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων
 • Κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας για ανελκυστήρες
 • Εξέταση τύπου ΕΕ
 • Συμμόρφωση με τον τύπο με δειγματοληπτικούς ελέγχους
 • Συμμόρφωση με τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων
 • Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2105225888 ή στο lifts@tuv.at και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer