Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει τον Διευθυντή, Προϊστάμενο, Υπεύθυνο και τα λοιπά στελέχη της Αποθήκης τον Υπεύθυνο Διανομής, Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών Υπεύθυνο Σχεδιασμού Ζήτησης, Υπεύθυνος Μεταφορών υπεύθυνους ποιότητας σε αποθήκες , στην εφαρμογή των κανόνων σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας της Αποθήκης.

Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις λειτουργίες της αποθήκης, να διαχειριστούν το απόθεμα, τον εξοπλισμό, τον χώρο, το προσωπικό, τους υπεργολάβους και τις παραγγελίες των πελατών της με αποτελεσματικότερο τρόπο

Αφορά επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL), εμπορικές χονδρικού η λιανικού εμπορίου, παραγωγικές, μεταφορικού, με κάθε τρόπο, έργου, επιχειρήσεις, οι οποίες είτε έχουν in-house logistics, είτε εκχωρούν μέρος του έργου αυτού outsourcing ,

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση να:

Κατανοήσετε τις λειτουργίες (process) για Ιnbound, warehousing & outbound logistics
Κατανοήσετε τις ροές υλικών πληροφοριών και εργαζομένων
Κατανοήσετε τα πρότυπα οργανωτικής δομής και θέσεων εργασίας, skill matrices & development
Σχεδιάσετε και να βελτιώσετε την επικοινωνία με τα λοιπά τμήματα εσωτερικά ή εξωτερικά
Προσεγγίσετε συστημικά την λειτουργία αποθήκης με SOP’ς και τα Συστήματα ποιότητας (ΙSO’s και διάφορα ιδιωτικά πρωτόκολλα)
Δημιουργήσετε ολοκληρωμένο σχεδιασμό αποθήκευσης, διανομής και μεταφοράς και σε ιδιαίτερα προϊόντα (π.χ. τρόφιμα, φάρμακα)
Σχεδιάσετε την ανάθεση διαχείριση και έλεγχοτων 3PL Providers κάθε εργου που εκχωρείται
Αξιολογήσετε τις υποδομές H-M, οχημάτων, ανθρωπίνων πόρων και ΙΤ tools καθώς και τις απαιτήσεις τους
Αξιολογήσετε τον βαθμό εξυπηρέτησης του εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη με σχετικά εργαλεία μέτρησης
Να κατανοήσετε το μηχανισμό του Logistics cost analysis
Διαχειριστείτε τα αποθέματα και να παρακολουθήσετε οικονομικά μοντέλα
Κατανοήσετε και διαχειριστείτε τα Στοιχεία κόστους λειτουργίας
Κατανοήσετε τα Συστήματα ERP, MRP, IT tools
Αναλύσετε δείκτες μέτρησης απόδοσης, παραγωγικότητας και benchmarking.
Να κατανοήσετε τα Συστήματα διαρκούς βελτίωσης αποθήκης
Στους συμμετέχοντες παρουσιάζονται εφαρμοσμένες πρακτικές logistics, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων με ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης.

Δίνονται Εργαλεία σε μορφή Εφαρμογών Excel με μακρο-εντολές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Ημερομηνία: 29-30 Μαρτίου 2017

Τόπος Διεξαγωγής: Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της TÜV AUSTRIA ACADEMY, Λεωφ. Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-5220920 εσωτ.130

Κόστος: 450 € (Έκπτωση 15% για δύο συμμετοχές)