Νέο σεμινάριο από την TÜV AUSTRIA ACADEMY με θέμα:

«Εναρμόνιση των GFSI προτύπων με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας FSMA – FDA των ΗΠΑ για τους προληπτικούς ελέγχους στα τρόφιμα FSMA Preventive Controls for Human Food (PCHF)»

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρήσεις τροφίμων που εξάγουν ή θέλουν να εξάγουν τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων στις ΗΠΑ, κυρίως αυτές που είναι πιστοποιημένες με πρότυπα GFSI (π.χ. IFS, BRC, FSSC22000), σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων και σε συμβούλους που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων.

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίμων για την εκτενή ενημέρωση τους για την εναρμόνισή τους με τις απαιτήσεις του νέου νόμου των ΗΠΑ περί εκσυγχρονισμού της Ασφάλειας των τροφίμων FSMA (Food Safety Modernization Act) του FDA (Food and Drug Administration) και την εναρμόνιση των υφιστάμενων GFSI προτύπων με τους κανονισμούς του FSMA, διοργανώνει ένα ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο το πρόγραμμα του οποίου περιλαμβάνει:

• Συνοπτική παρουσίαση των νομοθετικών απαιτήσεων των ΗΠΑ για τους προληπτικούς ελέγχους στα τρόφιμα: FSMA Preventive Controls for Human Food (PCHF) rule.

• Συμμόρφωση των GFSI προτύπων με τη νομοθεσία FSMA , κενά και πρόσθετες απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από τα τρέχοντα συστήματα.

• Αποτελέσματα αξιολόγησης (Gap Analysis) του βαθμού εναρμόνισης των GFSI προτύπων ( πχ FSSC 22000) ως προς τον FSMA Preventive Controls for Human Food (PCHF) rule.

• Παρουσίαση του BRC voluntary module FSMA PREVENTIVE CONTROLS PREPAREDNESS MODULE AND GUIDANCE FOR BRC-CERTIFIED FACILITIES , της εθελοντικής ενότητας του BRC που βοηθά τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τις ενότητες FSMA Preventive Controls for Human Foods που δεν καλύπτονται από τις απαιτήσεις του BRC.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Ημερομηνία: Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Τόπος Διεξαγωγής: Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της TÜV AUSTRIA ACADEMY, Λεωφ. Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-5220920 εσωτ.130

Κόστος: 180 € (Έκπτωση 15% για δύο συμμετοχές)

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer