ΗΜΕΡΙΔΑ
«ΦΡΟΝΤΙΖΟÜΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ»

 

Η TÜV Austria Hellas υποστηρίζοντας έμπρακτα την αειφόρο ανάπτυξη διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα την Πέμπτη 4 Μαρτίου στις 16:00 με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.
Γιατί οφείλουμε να αποδεικνύουμε έμπρακτα τη δέσμευσή µας για την προστασία του περιβάλλοντος!

Ευχαριστούμε τους χορηγούς επικοινωνίας της εκδήλωσης: