Πιστοποιημένες Εταιρείες

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης της INTRASOFT Internationalσυμπεριλαμβάνοντας τα γραφεία της στο Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ελλάδα και Ρουμανία, επιβεβαιώνοντας ότι η κορυφαία εταιρεία Πληροφορικής, εφαρμόζει τις απαιτήσεις πολλαπλών συστημάτων διαχείρισης.
 
Με αυτόν τον τρόπο, η TÜV AUSTRIA Hellas βεβαιώνει την ικανότητα της INTRASOFT  International να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της και της νομοθεσίας (ISO 9001:2015) αλλά και να διαθέτει ένα αντάξιο IT Service Management System (ISO 20000-1:2018), να εφαρμόζει ένα άρτιο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015), να αντιμετωπίζει στο έπακρο τους κινδύνους για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων της (ISO 45001:2018), να οργανώνεται και να προετοιμάζεται κατάλληλα προκειμένου να ανταπεξέλθει σε δυσμενή συμβάντα και γεγονότα που θέτουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή της συνέχεια (ISO 22301:2019) και να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια των πληροφοριών (ISO 27001:2013). Τέλος, με το ISO 29993, εγγυάται πως παρέχει στους υπαλλήλους αλλά και στους πελάτες της ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ AGRO-2❞, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 16-18/03/2021 ⌚ 09:00 έως 14:45. Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ. *

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, λόγω μεγάλης συμμετοχής, διοργανώνει εκ νέου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ISO 9001:2015, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 16-17/03/2021 ⌚ 09:00 έως 16:00. Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ. *

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |ISO 27001:2013❞, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 18-19/03/2021 ⌚ 09:00 έως 16:00. Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ. *

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | ISO 45001:2018❞ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 22-23/03/2021 ⌚ 09:00 έως 16:00. Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ. *

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝Εξαγωγικές Διαδικασίες & Διεθνείς Διακανονισμοί – INCOTERMS ® 2020 • Ενέγγυος Πίστωση (L/C) • BPO • Διασφάλιση Πληρωμών❞, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 22-23/03/2021 ⌚ 09:00 έως 15:00. Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ. *

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝FINANCE FOR NON FINANCIAL EXECUTIVES❞, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 24 & 26/03/2021 ⌚ 09:00 έως 15:00. Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ. * 

*Η παρακολούθηση γίνεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, δίνοντας σας την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα απ’ όπου και αν βρίσκεστε.

Δείτε αναλυτικά όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα εδώ