Πιστοποιημένες Εταιρείες

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης της INTRASOFT Internationalσυμπεριλαμβάνοντας τα γραφεία της στο Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ελλάδα και Ρουμανία, επιβεβαιώνοντας ότι η κορυφαία εταιρεία Πληροφορικής, εφαρμόζει τις απαιτήσεις πολλαπλών συστημάτων διαχείρισης.
 
Με αυτόν τον τρόπο, η TÜV AUSTRIA Hellas βεβαιώνει την ικανότητα της INTRASOFT  International να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της και της νομοθεσίας (ISO 9001:2015) αλλά και να διαθέτει ένα αντάξιο IT Service Management System (ISO 20000-1:2018), να εφαρμόζει ένα άρτιο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015), να αντιμετωπίζει στο έπακρο τους κινδύνους για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων της (ISO 45001:2018), να οργανώνεται και να προετοιμάζεται κατάλληλα προκειμένου να ανταπεξέλθει σε δυσμενή συμβάντα και γεγονότα που θέτουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή της συνέχεια (ISO 22301:2019) και να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια των πληροφοριών (ISO 27001:2013). Τέλος, με το ISO 29993, εγγυάται πως παρέχει στους υπαλλήλους αλλά και στους πελάτες της ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ AGRO-2❞, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 16-18/03/2021 ⌚ 09:00 έως 14:45. Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ. *

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, λόγω μεγάλης συμμετοχής, διοργανώνει εκ νέου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ISO 9001:2015, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 16-17/03/2021 ⌚ 09:00 έως 16:00. Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ. *

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |ISO 27001:2013❞, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 18-19/03/2021 ⌚ 09:00 έως 16:00. Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ. *

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | ISO 45001:2018❞ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 22-23/03/2021 ⌚ 09:00 έως 16:00. Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ. *

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝Εξαγωγικές Διαδικασίες & Διεθνείς Διακανονισμοί – INCOTERMS ® 2020 • Ενέγγυος Πίστωση (L/C) • BPO • Διασφάλιση Πληρωμών❞, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 22-23/03/2021 ⌚ 09:00 έως 15:00. Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ. *

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ❝FINANCE FOR NON FINANCIAL EXECUTIVES❞, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 24 & 26/03/2021 ⌚ 09:00 έως 15:00. Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ. * 

*Η παρακολούθηση γίνεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, δίνοντας σας την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα απ’ όπου και αν βρίσκεστε.

Δείτε αναλυτικά όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα εδώ

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer