Η TÜV AUSTRIA Hellas συνεχίζει να προκρίνει το βιώσιμο μέλλον και σε συνέχεια της συμμετοχής της στη Συμμαχία κατά της Σπατάλης Τροφίμων, παρουσιάζει το ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «No Food Waste», σε συνεργασία με το μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», το οποίο αφορά στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπέδων σπατάλης τροφίμων ενός Οργανισμού, που προκύπτει ή δύναται να προκύψει σε αυτόν. Η πρωτοποριακή υπηρεσία, που απευθύνεται σε όλους τους Οργανισμούς της διαχειριστικής αλυσίδας τροφίμων, αναδεικνύει την υπευθυνότητα, την κοινωνική συνείδηση και ευαισθησία, καθώς και την επιχειρηματική ηθική που διέπουν κάθε Οργανισμό, ο οποίος καθορίζει και ενεργεί σχετικά με την ανάπτυξη διαρκώς αξιολογούμενων μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης των τροφίμων, με στόχο τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης των τροφίμων, σε όλα τα στάδια λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ενημέρωσης για την Απώλεια και τη Σπατάλη Φαγητού και εστιάζοντας στην Εταιρική Ευθύνη, η TÜV Austria Hellas αναλαμβάνει δράση και αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην πρόληψη και εξάλειψη επιβαρυντικών, για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, πρακτικών. Με το καινοτόμο σχήμα «No Food Waste», απευθύνεται σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων και παίρνει θέση στον αγώνα για την εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων, εξασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια και το θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο. Σημειώνεται ότι το Ιδιωτικό Σχήμα «No Food Waste» αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» ο οποίος μάχεται διαχρονικά κατά της σπατάλης τροφίμων. Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί ένα παγκόσμιο ζήτημα με συνεχώς αυξανόμενη θέση στις προτεραιότητες των κρατών. Το Σχήμα, συμβάλει άμεσα και έμμεσα στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου αυτού φαινομένου με πολλαπλές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στη διαβίωση, στη συνέχιση της επιχειρηματικότητας και κατά συνέπεια και στην οικονομία. Η πρόληψη, η βελτιωμένη μέτρηση της σπατάλης τροφίμων, η αξιοποίηση υπολειμμάτων και οι εθελοντικές συμφωνίες προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες για επιτάχυνση της προόδου σε ό,τι αφορά την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. για μείωση κατά 50% των παραγόμενων απορριμμάτων τροφίμων, έως το 2030. Η TÜV AUSTRIA Hellas εντοπίζει έγκαιρα τις προκλήσεις του αύριο και ενεργοποιείται για να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και συντονισμένα σήμερα. Εκπαιδεύει τις επιχειρήσεις, τους Οργανισμούς και τους καταναλωτές και συνεχίζει το έργο ευθύνης, παρέχοντας λύσεις αξιοπιστίας, αναβαθμίζοντας το εγχώριο επιχειρείν και εξασφαλίζοντας στις επόμενες γενιές ένα πιο αειφόρο μέλλον.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer