Ο έλεγχος των συγκολλήσεων των γραμμών του Μετρό Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται με τη σφραγίδα της TÜV AUSTRIA Hellas.
Ως ανεξάρτητος φορέας τρίτου μέρους, η TÜV AUSTRIA Hellas ανέλαβε τους ελέγχους με υπερήχους των αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων των σιδηροτροχιών του Μετρό της Θεσσαλονίκης.