Ο ελαιώνας της Λέσβου πιστοποιήθηκε με το πρότυπο Agro 2, που εφαρμόζεται σε τέσσερις Συνεταιρισμούς, Παλαιόκηπο (2), Παλαιοχώρι & Ακράσι, αλλά και σε μεγάλο αριθμό παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
Από τον ελαιώνα Λέσβου μόνο, προέρχεται περίπου το 20% της παραγωγής ελαιόλαδου της Ελλάδας.