Τη 2α Σεπτεμβρίου 2021 ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Έργο EUROMOB TOOL, με τη διοργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης που συντονίζεται από τον Διαχειριστή του Έργου και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σεβίλλης (Cámara de Comercio de Sevilla). Οι εταίροι θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου καθώς και το ηλεκτρονικό εργαλείο EUROMOB TOOL που χρησιμοποιείται για την μέτρηση των προσόντων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους στο εξωτερικό.

Για το θέμα της εκδήλωσης, την ακριβή ημερομηνία της και το σύνδεσμο πρόσβασης της θα ενημερωθείτε με επόμενη ανάρτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου ή ακολουθήστε στο Facebook & Twitter