Στο τέλος του 2020 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Έργο «ΜΕΤ VET – Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τομέα Μετάλλου», από όλους τους εταίρους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.