Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, τα μέλη των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης  της IEC, του ISO και της ITU γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων και τιμούν τις προσπάθειες συνεργασίας των χιλιάδων εμπειρογνωμόνων σε όλο τον κόσμο που εκπονούν τις τεχνικές συμφωνίες προαιρετικής εφαρμογής, οι οποίες δημοσιεύονται ως Διεθνή Πρότυπα. Η Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων 2020 έχει ως θέμα την «Προστασία του πλανήτη με την καθιέρωση προτύπων».

Οι ανθρωπογενείς και βιομηχανικές δραστηριότητες του σύγχρονου κόσμου έχουν δημιουργήσει τα αέρια του θερμοκηπίου, την υπερθέρμανση και τη δυσμενή αλλαγή του κλίματος της Γης που επηρεάζει αρνητικά όλες τις μορφές ζωής. Παράλληλα η ταχύρρυθμη αύξηση του πληθυσμού και η ευρεία αστικοποίηση περιοχών της Γης επιβάλλουν την υπεύθυνη χρήση των πόρων που βρίσκονται σε έλλειψη. Για να αντιμετωπιστούν οι ανθρωπογενείς δυσμενείς επιπτώσεις στη Γη, απαιτείται πολιτική βούληση, συγκεκριμένες ενέργειες και χρήση των κατάλληλων εργαλείων. Τα Διεθνή Πρότυπα αποτελούν ένα από αυτά τα εργαλεία γιατί η εκτεταμένη χρήση τους συμβάλλει στη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανικής παραγωγής και των προϊόντων της, διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση των πόρων που είναι σε έλλειψη και βελτιώνει τις ενεργειακές επιδόσεις.

Για την Ελλάδα ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης είναι ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) που αποτελεί μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO (International Organization for Standardization) και συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία των Διεθνών Προτύπων.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer