Την 7η και 8η Μαρτίου 2019, διοργανώθηκε με επιτυχία η πέμπτη συνάντηση των 15 εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου GSS VET (www.gss-vet.eu) στη Σόφια και στη Βουλγαρία.

Ο κάθε εταίρος παρουσίασε τις ενέργειές του στην εξέλιξη του έργου και όλοι μαζί ανασκόπησαν και επαναπροσδιόρισαν τις δραστηριότητες που απαιτούνται, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν την πορεία ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού για τις τρεις επαγγελματικές κατηγορίες των εγκαταστατών γεωθερμίας, ηλιοθερμίας και φωτοβολταϊκών, για την υλοποίηση της κατάρτισης τους, την  πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τους καθώς και για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Η TÜV AUSTRIA HELLAS υποστηρίζει ενεργά την Επικεφαλής Ομάδα του Έργου στην ποιοτική, περιβαλλοντική και αειφορική ολοκλήρωσή του καθώς και στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εγκαταστατών που πρόκειται να καταρτιστούν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου ή ακολουθήστε στο FacebookTwitter & LinkedIn