Παιχνιδοποιημένη Μάθηση

Τα παιχνίδια παρακινούν τους εκπαιδευόμενους και ενισχύουν την προσήλωση και συμμετοχή τους.

Η αξιοποίηση των παιχνιδιών για την επικοινωνία εκπαιδευτικού περιεχομένου έχει αποδειχθεί ως μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας που διαθέτουμε. Βοηθάμε τους πελάτες μας να παρέχουν στο κοινό τους συναρπαστικές εμπειρίες μάθησης προσφέροντας μια πλήρη σειρά επαγγελματικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών λύσεων παιχνιδοποιημένης μάθησης, συμπεριλαμβανομένων:

 

  • Στρατηγική παιχνιδοποίησης και σχεδιασμός της
  • Σχεδιασμός εκπαιδευτικού παιχνιδιού συμπεριλαμβανομένου του εικονικού κόσμου, της ιστορίας, των σεναρίων, των χαρακτήρων, των προκλήσεων, των επιπέδων δυσκολίας, του σχήματος απονομής πόντων και βραβείων (σχήμα παιχνιδοποίησης)
  • Σχεδιασμός και παραγωγή όλων των γραφιστικών και οπτικών στοιχείων, των κινουμένων σχεδίων και των ηχητικών εφέ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer