• Πιστοποίηση για τη Siemens A.E. σύμφωνα με τη νέα έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001: 2015 ως προς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Η Siemens Mobility A.E. πιστοποιήθηκε για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Οδικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 14001: 2015 και ISO 39001: 2012, αντίστοιχα.

Η Siemens A.E. και η Siemens Mobility A.E. πιστοποιήθηκαν με τη νέα έκδοση του διεθνούς προτύπου ISO 14001: 2015 που αφορά σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, από τον ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas. Ακολουθώντας μια απαιτητική και άκρως επιτυχημένη διαδικασία πιστοποίησης, οι εταιρείες ικανοποίησαν πλήρως τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, εφαρμόζοντας αποτελεσματικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η Siemens Mobility A.E. πιστοποιήθηκε και με το Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012 που αφορά στην Οδική Ασφάλεια όλων των ενδιαφερόμενων μελών της.

Τα αναγνωρισμένα πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 και Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας ISO 39001 δίνουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των εν λόγω συστημάτων στον συνολικότερο στρατηγικό σχεδιασμό των δυο εταιρειών, απαιτούν και εξασφαλίζουν αυξημένη εστίαση στον εντοπισμό και στη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών, ενώ δίνουν βαρύτητα στον προσδιορισμό συγκεκριμένων βελτιώσεων για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των όποιων ενδεχόμενων επιπτώσεων στην Οδική Ασφάλεια (για την περίπτωση της Siemens Mobility A.E.), τόσο του ίδιου του οργανισμού, αλλά και όσων εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας των υπηρεσιών του.

Τα πρότυπα αυτό βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με τις αρχές των εταιρειών παγκοσμίως, και ουσιαστικά αποτελούν απόδειξη ότι οι καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες τους εστιάζουν αποκλειστικά στο όφελος που μπορούν να επιφέρουν στην κοινωνία και τον πλανήτη.

«Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 έχει ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία μας. Εκτός από το ότι αναγνωρίζει ότι διαχειριζόμαστε τα περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας, με τις πλέον ενδεδειγμένες μεθόδους, ανταποκρινόμενοι πλήρως στις εθνικές, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά και στις τοπικές ανάγκες και στην εταιρική πολιτική μας, το σημαντικότερο είναι ότι αποτελεί απόδειξη της προσήλωσης της εταιρείας και των ανθρώπων της στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα είμαστε επικεντρωμένοι – μεταξύ άλλων – στο να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα του εταιρικού στόλου μας στα 95g/km. Είναι μια σημαντική μείωση συγκριτικά με το παρελθόν, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι το 2015 ήταν 148g/km. Αυτό το θεωρούμε ως σημαντική συμβολή στην κοινωνία, που αναδεικνύει τη δέσμευσή μας για τις επόμενες γενιές να βελτιώσουμε το φυσικό περιβάλλον και να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Α.Ε. Johann Goettler.

«Ο τρόπος λειτουργίας και η τεχνολογία αιχμής πάνω στην οποία βασίζει τα προϊόντα της η Siemens Mobility A.E. όχι μόνο ακολουθούν αλλά βασίζονται στην αρχή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της φιλικής προς το περιβάλλον μεταφοράς προσώπων και αγαθών, παρέχοντας προηγμένες λύσεις για υγιείς, ασφαλείς και βιώσιμες πόλεις. Οι δυο πιστοποιήσεις για τη Siemens Mobility Α.Ε. αποδεικνύουν τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας για ακόμη περισσότερες καινοτόμες λύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση»,  δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Mobility Α.Ε., Χρήστος Γεωργίου.

Ο CEO της TÜV AUSTRIA Hellas, Ιωάννης Καλλιάς, αναφέρει σχετικά: «Στην  TÜVAUSTRIA Hellas νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά για τη συνεργασία μας με τη Siemens Α.Ε. και τη Siemens Mobility A.E., για τις πιστοποιήσεις των εταιρειών με τη νέα έκδοση του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015, και επιπλέον με το Διεθνές Πρότυπο ISO39001:2012 για τη Siemens Mobility A.E.. Ως μια εταιρεία που τοποθετεί στο επίκεντρο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της, υπογράφουμε με υπευθυνότητα την τήρηση των αρχών και των απαιτήσεων των ακολουθούμενων  από εκείνους συστημάτων διαχείρισης, ώστε να συμβάλλουμε στην δυναμική εξέλιξη των υπηρεσιών τους».

Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ

Ελισάβετ-Βασιλική Σαχινίδου, Τηλ.: 210 68.64.267

E-mail: elisavet.sachinidou@siemens.com

Σχετικά με τη Siemens        

Η Siemens είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο της τεχνολογίας που αποτελεί συνώνυμο της μηχανολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα για πάνω από 170 χρόνια. Με παρουσία σε όλον τον κόσμο, η εταιρεία εστιάζει στους τομείς της ηλεκτροδότησης, των αυτοματισμών και της ψηφιοποίησης. Ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων, είναι κορυφαίος προμηθευτής αποδοτικής παραγωγής ενέργειας και λύσεων μετάδοσης ισχύος καθώς και πρωτοπόρος στις λύσεις υποδομής, καθώς και στις λύσεις αυτοματισμού, κίνησης και λογισμικού για τη βιομηχανία. Με την εισηγμένη θυγατρική της, Siemens Healthineers ΑG, η εταιρεία είναι επιπλέον μεταξύ των κορυφαίων προμηθευτών ιατρικού απεικονιστικού εξοπλισμού, όπως τα συστήματα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, ενώ κατέχει ηγετική θέση στους κλάδους των εργαστηριακών διαγνωστικών συστημάτων και της κλινικής Πληροφορικής. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2018 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018), τα έσοδα της Siemens από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €83,0 δισ. και τα κέρδη στα €6,1 δισ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018, η εταιρεία απασχολούσε σχεδόν 379.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com

Σχετικά με τη Siemens Mobility

Η Siemens Mobility είναι μια ξεχωριστά διαχειριζόμενη εταιρεία της Siemens AG. Ως ηγέτης στις λύσεις μεταφορών για περισσότερα από 160 χρόνια, η Siemens Mobility συνεχώς καινοτομεί με το χαρτοφυλάκιό της στους τομείς του τροχαίου υλικού, της αυτοματοποίησης σιδηροδρόμων και της ηλεκτροκίνησης, των ετοιμοπαράδοτων συστημάτων, των ευφυών συστημάτων κυκλοφορίας καθώς και των συναφών υπηρεσιών. Με την ψηφιοποίηση, η Siemens Mobility δίνει τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης της κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως να καταστήσουν τις υποδομές έξυπνες, να αυξήσουν την αξία τους με βιώσιμο τρόπο καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, να βελτιώσει την εμπειρία των επιβατών και να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα. Το χρηματοοικονομικό έτος 2018, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, η πρώην Διεύθυνση Mobility της Siemens παρουσίασε έσοδα ύψους 8,8 δισ. ευρώ και απασχολούσε περίπου 28.400 εργαζομένους παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com/mobility

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer