Η Attica Group, μητρική εταιρεία των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES και HELLENIC SEAWAYS, πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 22301:2019 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας), για τη λειτουργία των κεντρικών γραφείων διοίκησης ομίλου & τις υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης στόλου πλοίων.
Στο πλαίσιο αυτό η Attica Group έχει στόχο να διασφαλίσει:
☑️  Την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών της προς τους πελάτες της και προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
☑️  Την αποτελεσματική πρόληψη, ανταπόκριση και αποκατάσταση απρόσμενων περιστατικών που ενδέχεται να απειλήσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της 
☑️  Την επιτυχή διαχείριση ενδεχόμενης διακοπής των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της καθώς και την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στους εργαζομένους & συνεργάτες της και στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες της
☑️  Τη διαφύλαξη της εικόνας της εταιρείας. 
Επίσης, με όραμα τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της, η Attica Group εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018, πιστοποιημένο από την TÜV AUSTRIA Hellas.
Η Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 35 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 60 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 7 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 400.000 φορτηγά αυτοκίνητα ετησίως.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer