Η TÜV AUSTRIA HELLAS πιστοποίησε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο ISO 9001.

Τα Πολιτιστικό Ίδρυμα υποστηρίζει εδώ και 13 έτη τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας με έμφαση στη βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία και προωθεί τη σύνδεση του πολιτισμού με το περιβάλλον. Σήμερα, λειτουργεί ένα δίκτυο 9 θεματικών μουσείων σε όλη την Ελλάδα αναδεικνύοντας την παράδοση και δίδοντας τους οδηγούς για το μέλλον της βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής της πατρίδας μας. Οι επισκέπτες έχουν ήδη ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο αποδεικνύοντας τη κεφαλαιώδη σημασία και την υψηλή πολιτιστική αξία του έργου του Ιδρύματος.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς αφορά το σύνολο του δικτύου των μουσείων.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή του ανωτέρου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας του Ιδρύματος για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, αλλά και την προώθηση της σύνδεσης του Πολιτισμού με το Περιβάλλον.

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για τη συνεργασία της με το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς και για τη συνεισφορά της στο εξαιρετικά σημαντικό πολιτιστικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί αυτό, από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer