Η TÜV AUSTRIA HELLAS πρόσφατα πιστοποίησε το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΕΡΓΟΣΕ με βάση το Πρότυπο OHSAS 18001. Η επιτόπια επιθεώρηση συμπεριέλαβε και δύο τρέχοντα εργοτάξια της ΕΡΓΟΣΕ. Το Πρότυπο OHSAS 18001 αγγίζει το καίριο θέμα της ασφάλειας του έμψυχου δυναμικού ενός οργανισμού, εστιάζοντας στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (από τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης, τους προμηθευτές, εργολάβους έως το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο), καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Η επιλογή της ΕΡΓΟΣΕ να πιστοποιηθεί με βάση το πρότυπο OHSAS 18001 δεν είναι τυχαία, εφόσον η Εταιρεία θεωρεί το Ανθρώπινο Δυναμικό ως τον πολυτιμότερο πόρο της και λειτουργεί με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας και την ασφάλεια των 200 εργαζομένων της.

Η ΕΡΓΟΣΕ είναι θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου ΟΣΕ με κύρια δραστηριότητα τη διαχείριση των έργων του Επενδυτικού Προγράμματος του Οργανισμού και ιδιαίτερα εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η TÜV AUSTRIA HELLAS, που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο χώρο των επιθεωρήσεων, έχει πιστοποιήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος βάσει του προτύπου OHSAS 18001, παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο.