Η ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα – Ελληνικό Τμήμα» ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης για την Ποιότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN ISO 9001:2015, για το σχεδιασμό και τη διοικητική υποστήριξη των ανθρωπιστικών δράσεων ιατροφαρμακευτικής φροντίδας & ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, σε ευάλωτες ομάδες.

Οι διεθνείς οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF)» παρέχει ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική περίθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων. Δρα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια με στόχο την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις ανθρωπιστικές κρίσεις που μαίνονται στον πλανήτη.