Η ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα – Ελληνικό Τμήμα» ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης για την Ποιότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN ISO 9001:2015, για το σχεδιασμό και τη διοικητική υποστήριξη των ανθρωπιστικών δράσεων ιατροφαρμακευτικής φροντίδας & ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, σε ευάλωτες ομάδες.

Οι διεθνείς οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF)» παρέχει ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική περίθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων. Δρα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια με στόχο την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις ανθρωπιστικές κρίσεις που μαίνονται στον πλανήτη.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer