Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία πιστοποίησης του στόλου φορτηγών αυτοκινήτων διανομής τροφίμων και τροφοδοσίας των καταστημάτων της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ από την TÜV AUSTRIA HELLAS με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 39001, που ορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας. Στόχος της διαδικασίας είναι η μείωση και εξάλειψη οδικών συμβάντων και η δημιουργία κουλτούρας πρόνοιας στην οδική συμπεριφορά των εργαζομένων της εταιρείας.

Η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ μεριμνά για την διασφάλιση πολιτικών και πρακτικών πρόληψης για την οδική ασφάλεια των ανθρώπων της, σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο φορέα όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS. Μέσα από την διαδικασία πιστοποίησης αναπτύσσεται ένα δομημένο κι ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής οδικής ασφάλειας και αντίστοιχων διαδικασιών και ενεργειών. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου συμβάλει μεταξύ άλλων στη μείωση των οδικών περιστατικών για τους εργαζομένους και του λειτουργικού κόστους που προκύπτουν από αυτά, στην διαρκή βελτίωση των επιδόσεων της ΑΒ σε θέματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας αλλά και στην παρακολούθηση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Από την πλευρά της TÜV AUSTRIA HELLAS ο Γιάννης Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας σημείωσε: «Συγχαίρουμε την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για την στρατηγική της απόφαση να επενδύσει σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο επαγγελματικό πεδίο που άπτεται της καθημερινής λειτουργίας της. Η εναρμόνισή της με τα ιδιαιτέρως σχολαστικά και απαιτητικά διεθνή πρότυπα οδικής ασφάλειας αποτελεί μια σημαντική και με πολλαπλά μηνύματα κοινωνικής ευθύνης κίνηση».

 

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer