Η TÜV AUSTRIA HELLAS ανέλαβε και υλοποίησε με επιτυχία ένα ακόμα σημαντικό έργο, πιστοποιώντας το Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης «Εξέλιξη», θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει στο πεδίο εφαρμογής «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης» και με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Το συγκεκριμένο πρότυπο προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, των εργαζομένων αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Παράλληλα η εφαρμογή του συνεισφέρει στη μείωση κόστους λειτουργίας με παράλληλη αύξησης της παραγωγικότητας. Λειτουργεί τέλος προς όφελος της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας της δραστηριότητας και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επιφέροντας σημαντική προστιθέμενη αξία.

«Η συνεργασία μας με ένα Οργανισμό με το κύρος, την τεχνογνωσία αλλά και την προσήλωση στις πολιτικές ποιότητας όπως το Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης «Εξέλιξη», που εφαρμόζει πρωτοποριακές δράσεις για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής στο χώρο της επιχειρηματικότητας αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμάς και ταυτόχρονα απόδειξη της αξιοπιστίας, της ηγετική μας θέσης και της τεχνικής μας επάρκειας σε θέματα πιστοποίησης» σημείωσε ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA HELLAS

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη» είναι εταιρεία- μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013, με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Οι κύριοι τομείς δράσης της είναι η Πράσινη Επιχειρηματικότητα, η Σύγχρονη Αγροτική Ανάπτυξη, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν αλλά και η Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Στρατηγική δέσμευσή της εταιρείας ως προς την Ποιότητα, αποτελεί η εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer