Πιστοποίηση TÜV AUSTRIA CoVid Shield για όλες τις εγκαταστάσεις του ΕΛΠΕ Όμιλος Εταιρειών, στις χώρες δραστηριοποίησής του!

Από την αρχή της πανδηµίας έως και σήµερα, ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει ως προτεραιότητά του την ασφάλεια των εργαζοµένων του, των συνεργατών και των πελατών του. Πέρα από όλα τα απαραίτητα µέτρα που έχει λάβει, µε στόχο τη µέγιστη προστασία τους, ολοκλήρωσε όλες τις διαδικασίες για την πιστοποίηση Covid Shield, από την @tuv.austria.hellas, στο ανώτατο επίπεδο Excellent, για τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και τα γραφεία του, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.