Η TÜV AUSTRIA HELLAS ανέλαβε πρόσφατα την πιστοποίηση της ασφάλειας των δύο μεγαλύτερων υδάτινων πάρκων (water parks) της Κρήτης σε Ηράκλειο (Watercity) και Χανιά (Λιμνούπολη).

Οι επιθεωρήσεις θα περιλαμβάνουν τον έλεγχο στατικής επάρκειας και ασφαλούς ροής νερού, ελέγχους για τη διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης και χρήσης των παιχνιδιών από τους επισκέπτες, πλήρεις οπτικούς ελέγχους και ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών ασφάλειας.

Επιπρόσθετα και βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί των ετήσιων περιοδικών ελέγχων που θα πρέπει να υλοποιούνται σε όλες τις δημόσιες παιδικές χαρές της χώρας μας, η TÜV AUSTRIA HELLAS έχει ήδη εκτελέσει τις σχετικές επιθεωρήσεις ασφάλειας στους Δήμους Λάρισας, Λειβαδιάς, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αλεξάνδρειας, ενώ, έχει αναλάβει και πλήθος επιθεωρήσεων ασφάλειας σε ιδιωτικές παιδικές χαρές και υπαίθριους παιδότοπους μεγάλων Ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας μας.