Η TÜV AUSTRIA HELLAS ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση CEPA Certified® δύο πρωτοπόρων επιχειρήσεων Απεντομώσεων και Μυοκτονιών στην Ελλάδα και την Κύπρο, της εταιρείας REMAIN GREEN A.E. και της εταιρείας ATOM EXTERMINATORS Ltd αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω εταιρείες είναι από τις πρώτες που υιοθετούν και εφαρμόζουν τις σχετικές διαδικασίες βάσει των απαιτήσεων του νέου ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 16636. Συγκεκριμένα, η REMAIN GREEN A.E. είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα, ενώ η ATOM EXTERMINATORS Ltd είναι η πρώτη στην Κύπρο. Με την πιστοποίηση αυτή έχουν τη δυνατότητα πλέον να παρέχουν πιστοποιημένες και αξιόπιστες υπηρεσίες στη Διαχείριση Παρασίτων, εξασφαλίζοντας την προστασία των πελατών τους, της δημόσιας υγείας, αλλά και του περιβάλλοντος.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, έχει αναγνωριστεί από τη CEPA (Confederation of European Pest Management Associations) και συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων φορέων Ελέγχου Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στην Ευρώπη, που έχουν εξουσιοδότηση παροχής της υπηρεσίας πιστοποίησης CEPA Certified®.