Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) Α.Ε. κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 για την ασφάλεια συστήματος διαχείρισης των πληροφοριών.

Το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 εξασφαλίζει την επάρκεια στις διαδικασίες και στα μέτρα ελέγχου σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών, αποδεικνύοντας την οργανωτική και τεχνολογική υποδομή που διαθέτει ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) Α.Ε. για τη προστασία και ασφάλεια των δεδομένων που διαχειρίζεται.

Η πιστοποίηση αυτή προσφέρει στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) Α.Ε. ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αναδεικνύει το γεγονός ότι η ασφάλεια στη διαχείριση των πληροφοριών αποτελεί προτεραιότητα για τον οργανισμό μέσα από την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και την υλοποίηση αναγνωρισμένων προτύπων ασφαλείας.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer