Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της TÜV AUSTRIA Hellas επικεντρώνεται στην πολιτική Μηδενικού Σφάλματος κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, είναι γνωστοποιημένη στο προσωπικό και είναι αναρτημένη σε εμφανή σημεία των εγκαταστάσεών μας. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, η διοίκηση της TÜV AUSTRIA Hellas δεσμεύεται για τα παρακάτω:

 1. Το Μηδέν Σφάλμα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την εταιρεία μας.
 2. Η αποφυγή σφαλμάτων, οι διορθωτικές καθώς και οι προληπτικές ενέργειες είναι ΚΑΙ αναγκαίες ΚΑΙ δυνατές.
 3. Η Απόλυτη προτεραιότητα στην επαφή με τον πελάτη και η μεγιστοποίηση της ικανοποίησής του από τις Υπηρεσίες μας είναι πρώτιστο καθήκον για κάθε συνεργάτη του Οργανισμού μας.
 4. Η προαγωγή της ποιότητας, η υγεία-ασφάλεια των εργαζομένων και η προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας είναι πρωταρχική ευθύνη της Διοίκησης και όλης της Διοικητικής Ιεραρχίας του Οργανισμού μας.
 5. Η ποιότητα και η υγεία-ασφάλεια των εργαζομένων και η προστασία του περιβάλλοντος εξαρτώνται αποκλειστικά από όλους μας.
 6. Ο συνδυασμός υπεύθυνης συμπεριφοράς, καλής πρακτικής και κοινού νου είναι το κλειδί για την επιτυχία.
 7. Η τήρηση της νομοθεσίας, των προτύπων και των λοιπών κανονιστικών διατάξεων καθώς και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και του Συστήματος Επιχειρηματικής Λειτουργίας αποτελούν δέσμευση και είναι αλληλένδετα συνδεδεμένα με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.
 8. Η υψηλή ποιότητα και η αποδοτικότητα της εργασίας μας θέτουν τις βάσεις για οικονομική επιτυχία και υγιή ανάπτυξη της εταιρείας.
 9. Κάθε αστοχία σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας στην εργασία και προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει άμεσα να διορθώνεται.
 10. Η συνεχής εφαρμογή των κανόνων καλής πρακτικής και η πιστή τήρηση των διαδικασιών επιθεώρησης, τεχνικών ελέγχων και πιστοποίησης αποτελεί κύρια συνθήκη για την διατήρηση της θέσης εργασίας μας.
 11. Η επίτευξη των στόχων μας (ποιοτικών και ποσοτικών) είναι η βάση της μακροημέρευσης του Οργανισμού μας.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαχρονικά όλους τους απαιτούμενους πόρους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ι. Καλλιάς                                                                

10.10.2019

Δήλωση Αμεροληψίας

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer