Σύνοψη Προγράμματος

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων». Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) και πιστοποίησης, σε έως 5.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-50 ετών, στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Επιπέδου 1)».

Το έργο θα υλοποιηθεί με το σύστημα της Επιταγής Κατάρτισης (Training Voucher) και περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής, θεωρητικής, σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης), διάρκειας εκατόν πέντε (105) ωρών. Τις υπηρεσίες της σύγχρονης εξ αποστάσεως θεωρητικής κατάρτισης θα παρέχουν αποκλειστικά αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης Κέντρα Δια βίου Μάθησης (TÜV AUSTRIA Hellas) συμβεβλημένοι με το ΚΕ.ΜΕ.Α (Κέντρο Μελετών και Ασφάλειας) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την παροχή κατάρτισης στη συγκεκριμένη ειδικότητα. H πιστοποίηση θα παρέχεται από το ΚΕΜΕΑ κατόπιν εξετάσεων, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ.

Πού απευθύνεται

Απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 έως 50 ετών, Έλληνες ή πολίτες ΕΕ, που επιθυμούν να εργαστούν ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας επιπέδου 1 (Security). Η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει πανελλαδική κάλυψη και απευθύνεται σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Διάρκεια

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 105 ώρες εκπαίδευσης εξ αποστάσεως με σύγχρονη συμμετοχή καθηγητή και σπουδαστών, μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης της TÜV AUSTRIA Hellas. Τα τμήματα είναι Πρωινά και Απογευματινά και πραγματοποιούνται σε 20 ή 30 ώρες εκπαίδευσης εβδομαδιαία. Συνολική διάρκεια εκπαίδευσης είναι 30 ή 40 ημέρες.

Επιδότηση 525 ευρώ

Το κόστος κατάρτισης ανέρχεται στα  470 ευρώ και καλύπτεται πλήρως από το πρόγραμμα

Ο ωφελούμενος με το πέρας της κατάρτισης θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 525 ευρώ.

Ο ωφελούμενος άνεργος οφείλει να συμμετέχει σε εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕΜΕΑ που θα διοργανωθούν σε δομές του υπουργείου προστασίας του πολίτη. Το κόστος της εξέτασης ανέρχεται στα 150 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα.

Η επιδότηση θα λαμβάνεται για όσους έχουν καταθέσει ορθή και εμπρόθεσμη αίτηση στην σελίδα voucher.gov.gr και κατά προτεραιότητα στις πρώτες 5000 αιτήσεις που θα δεχθεί το σύστημα. Θα καταρτιστεί μητρώο 5000 ωφελουμένων και 2500 αναπληρωματικών και θα δοθούν 5000 επιταγές (voucher) κατάρτισης και πιστοποίησης.

Επιλογή Φορέα Κατάρτισης

Η TÜV AUSTRIA Hellas με πολυετή παρουσία, με συνέπεια και συνέχεια στο χώρο της κατάρτισης και πιστοποίησης, αναδεικνύεται διαχρονικά πολύτιμος σύμμαχος των ανέργων στην μάχη για επαγγελματική αποκατάσταση. Η TÜV AUSTRIA Hellas ανταποκρινόμενη στα υψηλά στάνταρ που η ΔΥΠΑ και το ΚΕΜΕΑ θέτει για το πρόγραμμα security, με υψηλό αίσθημα ευθύνης προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλάνο συμμετοχής του ανέργου στο πρόγραμμα, με καθολική στήριξη από την κατάθεση της αίτησης, την ποιοτική εκπαίδευση, την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, την έκδοση άδειας και κυρίως την εύρεση της θέσης εργασίας με τις καλύτερες συνθήκες και προοπτικές. Η TÜV AUSTRIA Hellas μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου TÜV AUSTRIA Academy αγκαλιάζει τους σπουδαστές της και ακολουθεί τις ανάγκες τους σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου η καινούργια σταθερά είναι η συνεχή αλλαγή. Όλοι οι σπουδαστές μέσα από το τεράστιο πορτφόλιο συνεργατών της TÜV AUSTRIA Hellas (το μεγαλύτερο στην Ελλάδα) επιτυγχάνουν επαγγελματικές συνεργασίες με τις καλύτερες επιχειρήσεις. Η TÜV AUSTRIA Hellas εξασφαλίζει για τους ωφελούμενους ανέργους την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του προγράμματος και την έγκαιρη λήψη των επιδομάτων τους. H TÜV AUSTRIA Hellas διαβλέποντας τις αδυναμίες του προγράμματος  και με γνώμονα τον μη κερδοσκοπικό της χαρακτήρα, εξασφάλισε για όλους τους συμμετέχοντες τις παρακάτω extra παροχές που δεν προβλέπονται στο πρόγραμμα:

  • ΔΩΡΕΑΝ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ άδειας εργασίας προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.).
  • Προετοιμασία για χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης.
  • Υπηρεσία Συμβουλευτικής για την κατάθεση ψηφιακής αίτησης συμμετοχής.
  • 25%  έκπτωση σε  εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA Academy για 2 έτη.
  • Υποστήριξη για εύρεση εργασίας σε μία από τις συνεργαζόμενες με την TÜV AUSTRIA Hellas επιχειρήσεις (υπό ανακοίνωση)

Η πιστοποίηση και η εκπαίδευση είναι πολιτισμός και αυτή είναι η φιλοσοφία μας.

Αν επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας συμπληρώστε την αίτηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα: https://www.voucher.gov.gr/

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer