Στις 18 & 19/4/2024 συναντήθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Έργου Smart Electricity for Buildings – Centres of Vocational Excellence (SEBCoVE), στο οποίο συμμετέχει και η TÜV AUSTRIA HELLAS.

Το έργο SEBCoVE στοχεύει στην ανάπτυξη περιφερειακών κέντρων επαγγελματικής αριστείας (Centers of Vocational Excellence – CoVEs) στον τομέα της έξυπνης ηλεκτρικής ενέργειας για τον κτιριακό τομέα. Τα CoVEs θα υποστηρίξουν την εξειδίκευση στις έξυπνες τεχνολογίες και θα αποτελέσουν κόμβους για την ανάπτυξη συστημάτων αριστείας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET). Η φιλοδοξία είναι να αποτελέσουν διεθνή σημεία αναφοράς για την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον τομέα της Έξυπνης Ηλεκτρικής Ενέργειας για Κτίρια (Smart Electricity for Buildings – SEB).

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, οι εταίροι του έργου, παρουσίασαν την μεθοδολογία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τα διάφορα πακέτα εργασίας, το χρονοδιάγραμμα για τα παραδοτέα των επιμέρους πακέτων εργασιών, το σύστημα ποιότητας και παρακολούθησης της επίδοσης που θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια του έργου καθώς και τις δράσεις δημοσιότητας που θα πραγματοποιηθούν και προγραμμάτισαν τις επόμενες ενέργειες των ομάδων εργασίας.

Στο έργο αυτό η TÜV AUSTRIA HELLAS συμμετέχει μαζί με τους παρακάτω Οργανισμούς:

 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ΕCTE), Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Χανίων από την Ελλάδα
 • Instituto Politecniko do Porto, Digitalmenete και Novas Tecnologias de Comunicacao από την Πορτογαλία
 • Mondragon Lingua- Alecop, Asociacion Empresarial de Instaladores y Mantenedores de Gipuzkoa Instagi, Zubigune Fundazioa, Confederacion Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Energia y Fluidos (CONAIF) και Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion SL (INFODEF) από την Ισπανία
 • ENAIP Net Impresa Sociale Societa Consortile SRL, Sviluppo Como – Comonext Spa και Buildtech SRL από την Ιταλία
 • Drushtvo Za Trgovija, Uslugi I Konsalting Emkice Kic Dooel Skopje, Sojuz na Stopanski Komori na Makedonija Stopanska Interesna Zaednica – Skopje, και Centre for Development of the Sourh – East Planning Region Strumica από την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
 • Atermon BV από την Ολλανδία και
 • LDI UG από την Γερμανία

Περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα του έργου θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της TÜV AUSTRIA HELLAS και της ειδικής ιστοσελίδας που θα δημιουργηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer