Η TÜV AUSTRIA Hellas, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, 10.00 -12.00, διοργανώνει στην Αίγυπτο, σε συνεργασία με την “Conformity Assurance Company” (TÜV AUSTRIA Partner στην Αίγυπτο) στο πλαίσιο του Ερευνητικού Ευρωπαϊκού  Έργου “TheFSM”-The Food Safety Market (Horizon 2020), ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ψηφιοποίηση της πιστοποίησης ασφάλειας τροφίμων «farm to fork», μέσα από την πλατφόρμα “TheFSM” : The Food Safety Market».

Η εκδήλωση απευθύνεται σε παραγωγούς, επιχειρήσεις τροφίμων, εμπόρους, ερευνητές και φορείς που εμπλέκονται στην διαδικασία πιστοποίησης της ασφάλειας τροφίμων. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι δράσεις και οι στόχοι του  Έργου, οι εφαρμογές της ψηφιακής πλατφόρμας δεδομένων  “TheFSM” και τρόποι αξιοποίησης για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ασφάλειας τροφίμων παραγωγικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων του Aγροδιατροφικού τομέα. Επίσης θα γίνει παρουσίαση του Πιλοτικού Προγράμματος της πλατφόρμας και των αποτελεσμάτων του σε παραγωγούς και επιχειρήσεις τροφίμων στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο.

Μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί οι δύο πρώτες φάσεις της πιλοτικής λειτουργίας σε 15 παραγωγούς & επιχειρήσεις, ενώ αναμένεται μέχρι το τέλος του Έργου να συμμετέχουν άλλες 10 επιχειρήσεις. Το πιλοτικό πρόγραμμα εκτός από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, πραγματοποιείται σε Κύπρο, Ρουμανία και Ιορδανία με την υποστήριξη επιλεγμένων θυγατρικών του Ομίλου, συμβάλλοντας στην ουσιαστική σύνδεση των πραγματικών καθημερινών επιχειρηματικών αναγκών των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στον Αγροδιατροφικό τομέα με τις λειτουργίες της πλατφόρμας “TheFSM”. Η εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να καταστεί ένα εργαλείο φιλικό για τον χρήστη των  εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στην αλυσίδα τροφίμων, αλλά και αξιόπιστο για τις παρεχόμενες επεξεργασμένες πληροφορίες που θα παρέχει, στους φορείς ελέγχου ή και πιστοποίησης της ασφάλειας των τροφίμων. 
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι το ακόλουθο:

 

 

Ημερομηνία: 15/12/2022 
Ώρα: 10:00 
10:00 – 10:10Registration
10:10 – 10:20Welcome address, “Conformity Assurance Company”
10:20 – 10:35Presentation of the Project: “The Food Safety Market: an SME-powered industrial data platform to boost the competitiveness of European food certification” and its application to the food safety certification process. Kostas Mavropoulos, Project Manager “TheFSM”, Head of Research & Development Division, TÜV AUSTRIA HELLAS
10:35 – 11:05The applications ‘Inspection Tool’, ‘Supplier Verification Tool’ and ‘Farm Management System’ of the platform “TheFSM” : The Food Safety Market” and exploitation pathways for producers, processors, retailers. Stelios Vaporidis, Pilot Leader ‘’TheFSM’’, Project Development Manager in the Agri Food Sector-Quality, Food Safety & Agricultural Products Lead Auditor, TÜV AUSTRIA HELLAS Stylianos (Stelios) Vaporidis
11:05 – 11:15Experience from the Pilot Program of the “TheFSM” platform in our company. Pilot Company
11:15 – 11:25

The contribution of software programs (APPs) like “TheFSM” to a “smart” model for production and marketing of agricultural products and food. “Conformity Assurance Company”

11:25 – 11:40

The food safety certification market in Egypt and business development opportunities for production and processing companies in the Agri-Food sector, “Conformity Assurance Company”

11:40 12:00

Q&A session live with applicants – Open discussion

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer