Γιορτάζουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής και της υγείας. Συζητάμε όμως και για την σημασία της εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών και στην εργασία.

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ως ένας από τους πιο αξιόπιστους οργανισμούς πιστοποίησης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού. Η καλλιέργεια της κατάλληλης κουλτούρας αλλά και η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα και δικλίδα ασφαλείας.

Η εργασιακή υγεία και την ασφάλεια είναι θεμελιώδες δικαίωμα του εργαζομένου και αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αειφορίας μίας εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά, τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία βασισμένα σε πρότυπα όπως το OHSAS 18001, αποτελούν βασικό εργαλείο συστηματοποίησης των ενεργειών για την πρόληψη των ατυχημάτων με την, μεταξύ άλλων, καλλιέργεια κατάλληλης κουλτούρας και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων. Ιδιαίτερα, η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες παρέχει εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες, ώστε οι εργαζόμενοι να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την ανθρώπινη ζωή. Έχοντας τις σχετικές δεξιότητες ο εργαζόμενος μπορεί να ενεργήσει άμεσα σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να βοηθήσει να σωθούν ζωές, ενώ πρώτα απ’ όλα η γνώση αυτή βοηθά επίσης στην πρόληψη των τραυματισμών.

H TÜV AUSTRIA Hellas αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους οργανισμούς πιστοποίησης Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και εκπαίδευσης στα σχετικά θέματα. Οι επιθεωρήσεις και οι εκπαιδεύσεις γίνονται από πιστοποιημένους και έμπειρους επιθεωρητές / εκπαιδευτές, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης των επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και την παροχή προστιθέμενης αξίας.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer