Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το Σχέδιο για το νέο Κανονισμό που θα καταστήσει αυστηρότερους ελέγχους και επιθεωρήσεις σε όλο το μήκος της διατροφικής αλυσίδας με σκοπό να καταπολεμήσει τις πρακτικές εξαπάτησης και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ακεραιότητα της διατροφικής αλυσίδας.

Στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των κανόνων ασφαλείας στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές , των απαιτήσεων στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα, της παραγωγής βιολογικών προϊόντων και της εφαρμογής των κανόνων που αφορούν τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις .

Η ανάγκη για αυτή την δράση, προέκυψε από τις πρόσφατες περιπτώσεις εξαπάτησης στο τομέα των τροφίμων όπως ήταν το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου.

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εναρμονισμένο γενικό πλαίσιο, η πρόταση τοποθετεί σε ένα και μοναδικό νομοθετικό κείμενο τους επίσημους ελέγχους που αφορούν όλους τους τομείς της αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων διατροφής, που μέχρι σήμερα το θέμα αυτό καλύπτόταν από 16 ξεχωριστές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς.

Η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των ευρωβουλευτών και του συμβουλίου των υπουργών προβλέπει τα εξής:

Ένα ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει το σύνολο της αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων: έλεγχοι στα τρόφιμα , τις ζωοτροφές, το φυτοϋγειονομικό τομέα, τα φυτοφάρμακα , την καλή διαβίωση των ζώων, τις γεωγραφικές ενδείξεις , τις οργανικές καλλιέργειες
Αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε όλους τους τομείς
Καλύτερη αντιμετώπιση των πρακτικών εξαπάτησης και παραπλάνησης
Ειδικούς όρους για τις εισαγωγές προϊόντων και ζώων από τρίτες χώρες.
Ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες
Μπορείτε να δείτε το σχετικό spot στον παρακάτω σύνδεσμο:

(https://www.europarltv.europa.eu/el/programme/society/safety-and-welfare-for-the-food-chain)

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer