• Ελληνικα
  • Αγγλικα

SEDEX / SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)

Σύντομη περιγραφή

Το SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) Advance είναι μία από τις μεγαλύτερες συνεργατικές πλατφόρμες παγκοσμίως, που επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση που αποτελεί μέλος του, την ελεγχόμενη και επιλεκτική κοινοποίηση δεδομένων κοινωνικής υπευθυνότητας που την αφορούν, προς την αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών με την οποία συνεργάζεται ή επιθυμεί να συνεργαστεί.  

Το SMETA (SEDEX Members Ethical Trade Audit) αποτελεί τη μεθοδολογία ελέγχου του SEDEX για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων μελών του, ως προς την ηθική συμπεριφορά και κοινωνική υπευθυνότητα που επιδεικνύουν, έναντι των εργαζομένων αλλά και των συνεργαζόμενών τους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται.

Η TÜV AUSTRIA, ως εγκεκριμένος φορέας από το SEDEX (SEDEX Affiliate Audit Company) για επιθεωρήσεις SMETA παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στη διεθνή πλατφόρμα του SEDEX.

Αναλυτική περιγραφή

Το SMETA δεν αποτελεί πρότυπο πιστοποίησης και δεν θέτει απαιτήσεις κοινωνικής υπευθυνότητας. Αντίθετα παρέχει ένα μηχανισμό αξιολόγησης, καταγραφής και προβολής όλων των εφαρμοζόμενων πρακτικών μιας επιχείρησης που υποστηρίζουν τεκμηριωμένα την κοινωνική της ευθύνη και ηθική συμπεριφορά μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Συγκεκριμένα η αξιολόγηση των επιχειρήσεων γίνεται επί των βασικών αρχών για τα δικαιώματα στην εργασία, όπως καθορίζονται από τις συνθήκες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO – International Labor Organization).

Ειδικότερα, η υπηρεσία αξιολόγησης SMETA επιτρέπει την αξιολόγηση μιας επιχείρησης βάσει δυο πυλώνων επιλογής, ως εξής:

 • “2 Pillar SMETA”, που περιλαμβάνει απαιτήσεις σε θέματα:
  • Εργατικής Νομοθεσίας (Labour issues)
  • Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Health & Safety issues)
  • Βασικές αρχές Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης.
 • “4 Pillar SMETA”, που περιλαμβάνει επιπλέον των απαιτήσεων της Επιλογής “2 Pillar SMETA”και απαιτήσεις σε θέματα:
  • Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management issues), και
  • Επιχειρηματικής Ηθικής (Business Ethics issues).

Η επιλογή του πυλώνα αξιολόγησης, πραγματοποιείται από την επιχείρηση σύμφωνα με τις δηλωμένες απαιτήσεις των πελατών της.

Η ολοκλήρωση της υπηρεσίας SMETA δεν καταλήγει σε χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, ενώ η περιοδικότητα και συχνότητά της εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική κάθε επιχείρησης, καθώς και τις απαιτήσεις των πελατών της. 

Ποια είναι η διαδικασία για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας;

 • Εγγραφή της επιχείρησης ως μέλος του SEDEX στην αντίστοιχη πλατφόρμα SEDEX Advance,
 • Υποβολή Αίτησης Επιθεώρησης SEDEX/SMETA προς την TÜV AUSTRIA Hellas για την οικονομική προσφορά του Φορέα,
 • Ανάθεση της διενέργειας επιθεώρησης SMETA από την επιχείρηση προς την TÜV AUSTRIA, μέσω του προφίλ της επιχείρησης που δημιουργείται με την εγγραφή της επιχείρησης στο SEDEX,
 • Διενέργεια επιθεώρησης από τον Φορέα TÜV AUSTRIA Hellas,
 • Ανάρτηση της έκθεσης επιθεώρησης στο προφίλ της επιχείρησης στη βάση SEDEX Advance από την TÜV AUSTRIA.

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Το SEDEX/SMETA απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως στην παραγωγή τροφίμων και την αγροτική παραγωγή, την κλωστοϋφαντουργία και παραγωγή προϊόντων ένδυσης, την παραγωγή συσκευασιών, την παραγωγή και εμπορία πλαστικών και χημικών προϊόντων, τον κατασκευαστικό κλάδο κ.λπ.

Επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση

Το SEDEX / SMETA αποτελεί την επιλογή περισσότερων από 50.000 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 35 διαφορετικούς τομείς, σε περισσότερες από 155 χώρες, την οποία παρέχει η TÜV AUSTRIA Hellas μέσω του TÜV AUSTRIA Group ως αναγνωρισμένος φορέας του SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange).

Ποια τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Ως κύρια οφέλη των επιχειρήσεων από την υπηρεσία SEDEX/ SMETA, ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

 • Ανταπόκριση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των σύγχρονων αλυσίδων εφοδιασμού, για την επιτυχημένη εξωστρέφεια των παραγόμενων προϊόντων τους, που αφορά σε θέματα ηθικού εμπορίου (ethical trading)
 • Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος με τεκμηριωμένη προβολή της ικανότητάς τους να διαχειρίζονται κινδύνους αειφόρου βιωσιμότητας και ηθικής, οι οποίοι επηρεάζονται από την πολύ-επίπεδη πολυπλοκότητα των σύγχρονων αλυσίδων εφοδιασμού
 • Άμεση και αντικειμενική πληροφόρηση των προμηθευτών τους, μέσω της πλατφόρμας SEDEX Advance, ως προς το επίπεδο ανταπόκρισης στις αρχές του SMETA
 • Διαρκής βελτίωση της επίδοσης σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187

 

Αίτηση πιστοποίησης