Η TÜV AUSTRIA ACADEMY αντιλαμβανόμενη τις διαρκείς ανάγκες των επιχειρήσεων για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση στις σύγχρονες απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, παρακολουθεί και αναλύει διαρκώς τις τάσεις και εξελίξεις σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος παρέχοντας πρωτοποριακές και καινοτόμες λύσεις εκπαίδευσης σε επίκαιρα θέματα.
Στα πλαίσιο αυτό διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Απάτη- νοθεία στα τρόφιμα (Food fraud- EMA Δόλιες πρακτικές- Τεχνικές ανίχνευσής νοθείας- VACCP)»
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες σε στελέχη επιχειρήσεων και σε συμβούλους που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων για την αντιμετώπιση φαινόμενων νοθείας.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει

• Υφιστάμενη κατάσταση στην εγκληματική νοθεία τροφίμων

Συνοπτική Παρουσίαση PAS 96:2014
Ορισμοί : ΕΜΑ, Νοθεία Τροφίμων, Απάτη, Threat Assessment Critical Control Point (TACCP), Δόλια Επιμόλυνση, Εκβιασμός, Πλαστά (μαϊμού) τρόφιμα και υλικά σε επαφή με τρόφιμα, Κυβερνοέγκλημα
Τύποι Νοθείας: Εσκεμμένη λανθασμένη επισήμανση (mislabeling), substitution adulteration (υποκατάσταση συστατικού με φθηνότερο), counterfeiting
• Παρουσίαση VACCP (Vulnerability Assessment Critical Control Point- systemic management of risk through the evaluation of vulnerabilities)
• Παρουσίαση Συστήματος TACCP
• Κρίσιμοι Ελέγχοι σε Εγκαταστάσεις Τροφίμων και ΥΑΤ
• Παρουσίαση των πηγών και των των βάσεων δεδομένων πχ USP’s Food Fraud Database

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016
Τόπος Διεξαγωγής: Εγκαταστάσεις TÜV AUSTRIA ACADEMY, Λεωφ. Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή (1ος όροφος)
Κόστος :180 € Early bird: έκπτωση 25% για έγγραφές μέχρι και 12/7

Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε στο 210-5220920 ή αποστείλετε e-mail στο training@tuvaustriahellas.gr ή εναλλακτικά συμπληρώστε τη Δήλωση Συμμετοχής εδώ