Ο ΔΡΟΜΕΑΣ προκειμένου να δώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της, επέλεξε την TÜV AUSTRIA για να πιστοποιήσει τα έπιπλα γραφείου βάσει της διαπιστευμένης διαδικασίας GS (Geprufte Sicherheit- Ελεγμένη Ασφάλεια). Η πιστοποίηση αυτή ήταν απαραίτητη προκειμένου ο ΔΡΟΜΕΑΣ να μπει στη Γερμανική Αγορά, όπου έχει αναλάβει την προμήθεια επίπλων του Γερμανικού Στρατού, συνολικής αξίας πάνω από 2.500.000 €.

Η νέα αυτή πιστοποίηση αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας του Δρομέα με την ΤUV AUSTRIA Hellas, η οποία επιθεωρεί και πιστοποιεί το ΔΡΟΜΕΑ για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει κατά ISO 9001, το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001, και για το σύστημα για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας κατά OHSAS 18001.

Να σημειωθεί ότι η οργάνωση, η αφοσίωση στην ποιότητα, η προσήλωση στο τέλειο αποτέλεσμα και ο σεβασμός στο περιβάλλον συνέβαλαν στην επιλογή της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ ως αποκλειστικό προμηθευτή επίπλων γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 2009 και για τα επόμενα 4 χρόνια ξεχωρίζοντας ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες του χώρου παγκοσμίως και κερδίζοντας πλέον διεθνή αναγνώριση.