Πρόσφατα, η TÜV AUSTRIA Hellas υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πετρελαίου & Ορυκτών της Δημοκρατίας της Υεμένης, για την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας, περιβάλλοντος, επιθεωρήσεων, τεχνικών ελέγχων και πιστοποιήσεων. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πετρελαίου & Ορυκτών ιδρύθηκε το 1996 και υπάγεται στην “Υemen General Corporation” για το Πετρέλαιο και το Φυσικό Αέριο.

Σύμφωνα με το έργο, το οποίο είναι τώρα υπό σχεδιασμό, 73 στελέχη και μηχανικοί από την Υεμένη, θα εκπαιδευτούν στις εγκαταστάσεις της TÜV AUSTRIA Hellas στην Αθήνα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2013. Όλα τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα και την οργάνωση την έχει αναλάβει εξολοκλήρου ο Τομέας Εκπαίδευσης της TÜV AUSTRIA Hellas (TÜV AUSTRIA ACADEMY).

Το έργο αυτό επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της TÜV AUSTRIA Hellas στη Μέση Ανατολή και τις Αραβικές χώρες στον τομέα της εκπαίδευσης, εκτός από την έντονη δραστηριότητα της σε τεχνικούς έλεγχους και πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης.