Μια νέα, σημαντική, συνεργασία ξεκινά η TÜV AUSTRIA HELLAS με το Επιμελητήριο Λέσβου. Συγκεκριμένα η συνεργασία αφορά στην υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) από την TÜV AUSTRIA ACADEMY που έχει αναγνωρισθεί και λειτουργεί πλέον ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου ΙΙ.

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει το προσωπικό των επιχειρήσεων– μελών του Επιμελητηρίου σε μια σειρά θεμάτων, απαραίτητων για την οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης. Η θεματολογία των σεμιναρίων από τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι επιχειρήσεις- μέλη είναι ευρεία και περιλαμβάνει σεμινάρια που αφορούν μεταξύ άλλων:

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει το προσωπικό των επιχειρήσεων- μελών του Επιμελητηρίου σε μια σειρά θεμάτων, απαραίτητων για τη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης. Η θεματολογία των σεμιναρίων είναι ευρεία και περιλαμβάνει σεμινάρια που αφορούν μεταξύ άλλων Αρχές Υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους εργασίας, Βασικές αρχές ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων αλλά και Project Management (Διοίκηση Έργου).

Προσφέρει επίσης κατάρτιση σε ιδιαίτερα χρηστικές ανάγκες όπως στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και σε Βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις υπολογιστών. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε θέματα όπως είναι η Ψυχολογία των Πωλήσεων, η Επικοινωνία, η Βελτίωση απόδοσης του εργαζομένου, η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και η συναισθηματική νοημοσύνη και αξιολόγηση.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα και η ατζέντα των σεμιναρίων είναι ανοιχτή και στις προτάσεις θεματικών ενοτήτων των ίδιων των επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα αλλά και για αιτήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με: TUV AUSTRIA HELLAS Θεοκρίτου 57(πλατεία αλυσίδας), 2ος όροφος, 22510-40504,40505. Επιμελητήριο Λέσβου, Π. Κουντουριώτη 71, 2ος όροφος, 22510-28431,28564,29727(εσωτερικό 3) Παναγιώτης Ντουνιάς.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer