Την 17η Δεκεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVTA – European Vocational Training Association) διοργάνωσε το τελικό διαδικτυακό συνέδριο για τη διάχυση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου METVET – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (JOINT HIGHER VET COURSE IN THE METAL SECTOR). Το συνέδριο εστιάστηκε σε τρεις βασικές πτυχές: τη γενική παρουσίαση του έργου METVET και των αποτελεσμάτων του, την παρουσίαση του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU – Memorandum of Understanding) και την επιτόπια υπογραφή του, από τους Εταίρους του έργου, και τέλος τη συζήτηση με θέμα «Μελλοντικές προκλήσεις για την εκπαίδευση των τεχνιτών του Αλουμινίου και του Μετάλλου», υπό το συντονισμό του κ. Νικόλαου Βούρδα, εκπροσώπου της ΠΟΒΑΣ («Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών»)

Στο συνέδριο συμμετείχαν εταίροι του έργου, εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία αλουμινίου και μετάλλου καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούσαν να γνωρίσουν καλύτερα τα αποτελέσματα του έργου. Το γεγονός αυτό αποτελεί ορόσημο και σηματοδοτεί επίσημα την ολοκλήρωση της περιόδου χρηματοδότησής του έργου.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer