Το ISO/DIS 45001 – Occupational Health and Safety (OH&S) Management System πρόκειται να αποτελέσει το νέο διεθνές πρότυπο διαχείρισης της Υγιεινής και της Ασφάλειας στην Εργασία, το οποίο θα αντικαταστήσει το υπάρχον πρότυπο OHSAS 18001.

Η ουσία της μετάβασης στο νέο αυτό πρότυπο, έγκειται κυρίως στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα διεθνές πρότυπο για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία με δομή πλήρως εναρμονισμένης με το Annex SL, δηλαδή τη νέα υψηλού επιπέδου διάρθρωση (HLS) που ακολουθούν πλέον όλες οι νέες εκδόσεις των προτύπων του ISO, όπως αυτές των 9001:2015 και 14001:2015, και η οποία επιφέρει ένα κοινό πλαίσιο εφαρμογής για όλα τα συστήματα διαχείρισης που δύναται να διαθέτει κάθε επιχείρηση/ οργανισμός.

Η τελική έκδοση ωστόσο του νέου προτύπου, ISO/DIS 45001 και ενώ αρχικά αναμένονταν να δημοσιευτεί περί τον Οκτώβριο του 2016, πλέον μετατίθεται εντός του 2017, σύμφωνα με τον ISO (http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso45001.htm).

Αιτία της μετάθεσης αυτής αποτέλεσε το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία του ISO για την έγκριση έκδοσης της ήδη υποβληθείσας DIS έκδοσης του προτύπου 45001, δεν συγκεντρώθηκαν οι απαραίτητες θετικές ψήφοι. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την ανάγκη υποβολής νέας έκδοσης DIS του προτύπου, πριν την τελική του έκδοση.

Η TUV AUSTRIA HELLAS, στα πλαίσια έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωση των επιχειρήσεων, θα ενημερώνει για κάθε σχετική εξέλιξη.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer