Το 3* ξενοδοχείο Plaza, που βρίσκεται στο Λουτράκι σε ένα από τα ιστορικότερα κτήρια της φημισμένης λουτρόπολης, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών της, πιστοποιήθηκε με το Σχήμα της TÜV AUSTRIA CoVidShield, στο επίπεδο Principal!

Μέσα από τη συστηματική διαδικασία ελέγχου των απαιτήσεων του σχήματος πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Covid Shield, τεκμηριώθηκε πως το Plaza Hotel τηρεί όλους τους απαιτούμενους μηχανισμούς για την αναχαίτιση της μετάδοσης και διασποράς του ιού.