Το Διυλιστήριο του Ασπροπύργου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. λαμβάνει τη μεγαλύτερη βαθμίδα της πιστοποίησης TÜV AUSTRIA CoVid-Shield, την Excellent!

Στο πλαίσιο των εξαιρετικά αυστηρών ελέγχων που διενήργησε ο φορέας TÜV AUSTRIA Hellas, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανταποκρίθηκε επιτυχώς στη λήψη και εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων προστασίας ενάντια στον COVID-19, όσον αφορά τη Λειτουργία και τη Διοίκησή του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου.

Το TÜV AUSTRIA CoVid Shield αποτελεί το πρωτότοκο τέκνο της πλατφόρμας σχημάτων πιστοποίησης Cover Shield Culture, απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που λόγω των δραστηριοτήτων τους ευνοούν το συγχρωτισμό και τη συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις τους, διασφαλίζοντας ότι η καθεμία προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση θα έχει αναπτύξει κατάλληλους μηχανισμούς διαδικασιών, υποδομών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης προσωπικού για τον περιορισμό των πιθανοτήτων μετάδοσης της νόσου. Διαθέτει τρεις διαβαθμίσεις πιστοποίησης (Principal, High, Excellent) ανάλογα με τη συχνότητα των επιθεωρήσεων που θα επιλέξει o κάθε οργανισμός, παράγοντας αξία και πολλαπλασιαστικά οφέλη  τόσο για την πιστοποιημένη επιχείρηση, όσο και για τους stakeholders και την κοινωνία συνολικά.

ℹ️ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA CoVid Shield μπορείτε να δείτε εδώ.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer