Το βιολογικό ελαιοτριβείο ΑΦΟΙ ΠΑΡ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1976 στο πανέμορφο χωριό Προμύρι, στο Νότιο Πήλιο της Μαγνησίας.

Το 2015, η ιδιοκτησία πέρασε στη νεότερη γενιά των ιδρυτών. Το ελαιοτριβείο από το 2020 πιστοποιείται από την TÜV AUSTRIA Hellas για τη βιολογική έκθλιψη ελαιοκάρπου και αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση της παροχής υπηρεσιών του, προς τον κάθε ελαιοπαραγωγό.