Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έλαβε πιστοποίηση από την TÜV AUSTRIA HELLAS, για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, γεγονός που αποδεικνύει την απόλυτη προσήλωσή στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών του, αλλά και την αξιοπιστία του.

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας (ISO) εφαρμόζεται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών την τελευταία δεκαετία, ενώ και φέτος ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επαναπιστοποίηση του με το πρότυπο ISO 9001: 2015, με πεδίο εφαρμογής την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του, τη διαχείριση έργων και την οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer